Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az ökofaluként újjáéledő gyűrűfűt egy jegyzői döntés ismét ráállítja az elnéptelenedés pályájára

2021.10.26

 Gábor Szabó

október 17 

Láthatóság: Nyilvános

Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „A Gyűrűfű Alapítvány (címe: 7935 Ibafa Gyűrűfű 086/2 hrsz.) kérelmét, melyet az Ibafa 086/1, 086/2, 086/12, 086/25, 088, 089/9, 089/17, és 089/20 cómú ngatlanokat érintÅ‘ más célú hasznosítás (út kialakítása) tárgyában nyújtott be lutasitom A Szentlászlói Közös Önkormány ati Hivatal Jegyzője 2021 szeptember 28. napján kelt, 1/221- 5/2021. ügyiratszámú végzésében, Baranya_Megyei Korménynivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály5 (továbbiakban Földhivatal) természetvédelmi szakkérdés tárgyú megkeresése alapján a más célú hasznosítás ügyében szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg: „A földrészleteket érintÅ végleges más célú hasznosításhoz az Ibafa 086/1, 086/2, 086/12, 086/25, 088, 089/9, 089/17 és 089/20 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában nem járulok hozzá."”

 

Gyűrűfű Ökofalu

Októl6blSer g16on.7s,4 9u1:ae3d51  · 

S.O.S. segítséget kér Gyűrűfű Ökofalu!

1970. október: az utolsó lakója is elhagyja Gyűrűfűt, amelyet adminisztratív intézkedésekkel tudatosan néptelenítettek el.

2021. október: Az épp 30 éve ökofaluként újjáéledő Gyűrűfűt EGY JEGYZŐI DÖNTÉS ISMÉT RÁÁLLÍTJA AZ ELNÉPTELENEDÉS PÁLYÁJÁRA.

Ha hagyjuk.

Ha nem kapunk segítséget.

Az építési jogszabályok változása miatt a rendezési tervben előírt és a valóságban zömében rég létező utak földhivatali bejegyzése elengedhetetlenné vált. Két évig tartó pontos előzetes egyeztetések és milliós költségek után a földhivatal a beadványt elfogadta, a jegyző viszont - mint a helyi jelentőségű természetvédelmi terület szakhatósága - hozzájárulását megtagadta. A jegyző asszony indoklásában két dologra hivatkozott:

- A valóságban évtizedek óta létező, rendezési terv által előírt és napi használatban lévő utak földhivatali bejegyzése szerinte "olyan mértékben érintené a táj jellegzetes képét és természeti értékeit, mely nem összeegyeztethető a Természetvédelmi Terület Létesítéséről szóló rendeletben megfogalmazott rendeltetéssel." Pedig Gyűrűfű (talán országosan az egyetlen) hivatalos ökofalu, amely a helyi rendezési terv szerint egy "humánökológiai kísérlet" és a hivatkozott Természetvédelmi rendelet kizárólag azért készült, hogy "biztosítsa a Gyűrűfűi humánökológiai kísérlet számára szükséges természetes körülményeket."

- Valamint szerinte "A rendezési terv természet- és tájvédelmi előírásai között az újonnan létesítendő utak mentén előírt útsorfásítás sem valósulhat meg a helyszínrajzok alapján." A valóságban a rendezési terven feltüntetett fásítás az út mentén található gyepeken - más helyrajzi számon - valósul meg, tehát az utak földhivatali bejegyzése ezt nemhogy nem gátolja, de út melletti fásítást csak akkor tudunk végezni, ha van út!!!

A hatvanas években Gyűrűfű elnéptelenedéséhez erőteljesen hozzájárult az, hogy a hivatal nem adott ki több építési engedélyt, valamint eddig a zsákfaluig nem építették meg az utat. Most ugyanitt tartunk: a jegyző döntése ismét kimondta a halálos ítéletet Gyűrűfűre: nem tüntethetjük fel a földhivatali nyilvántartásban a rendezési terv által előírt utakat, így a jogszabályok alapján a jövőben senki semmit nem építhet Gyűrűfűn. Sem a már ott élők, sem azok, akik a jövőben ide szeretnének költözni.

Hogy miért teszi velünk ezt a jegyző? Indok nincs! Felkereste a falugondnokunk, beszélt vele egy ügyvéd, a polgármesterünk értetlenül áll, a gyűrűfűiek küldöttségének ezt mondta: „Igazuk van. A döntésemet akkor sem változtatom meg” majd rájuk csapta az ajtót és kimenekült a saját hivatala épületéből!! Bármilyen hihetetlen, öten tanúsítják, hogy ez így történt! Ezt követően írásban, öt oldalon, nagyon részletesen és szakszerűen leírtuk, ügyfélkapun beküldtük számára, miért nem lehetséges, hogy részben már 300 éve meglévő, rendezési terv által előírt utak földhivatali feltüntetése megzavarja a természetet. Írásos válasza szintén tömör volt: forduljunk a bírósághoz!

VÉGSŐ ELKESEREDÉSÜKBEN GYŰRŰFŰ LAKÓI ÉS LEENDŐ LAKÓI KÉRNEK MINDENKIT, HOGY SEGÍTSEN KIS ÖKOFALUNKNAK ÉLETBEN MARADNI!

Ezt megteheted a következőkkel:

1. Kérjük, osszad meg ezt a bejegyzést annak érdekében, hogy eljusson olyan emberekhez, szakértőkhöz, akik szakmai segítséget tudnak nekünk nyújtani: a jegyző döntését bírósági úton megtámadhatjuk.

2. Kérjük, ha eljutott hozzád, aki jogász vagy, vagy környezetvédelmi szakember, vagy a média képviselője, és segítenél, üzenetben jelezd a gyurufualapitvany@gmail.com e-mail címen, vagy itt a Facebook-on messengeren. Ha adsz egy telefonszámot, felhívunk, ha kéred a határozatot, és a többi dokumentumot elküldjük.

3. Az útjaink megterveztetése milliós nagyságrendű költség volt, amelyet az alapítvány szerény forrásaiból kellett fedeznünk. A bírósági eljárás ügyvédi és szakértői költsége várhatóan tetemes összeg lesz. Kérjük, segítsd Gyűrűfű Ökofalu életben maradását bármilyen szerény összeggel a Gyűrűfű Alapítvány 10102440-06013910-00000004 számlára történő utalással. A közleménybe írd be: „az ökofalu megmentésére”.

Bármelyik segítségre sürgősen szükségünk van, mert a bírósági út elindítására már csak két hetünk van.

NE HAGYD ELVESZNI GYŰRŰFŰT, ISTENÜNK!