Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?

post-feature-image 

KezdőlapújvideóföldönkívüliekháborúSzíriaősi civilizációkAmerikatitkos űrprogramősi technológiaDonald Trump

A Pentagon a MOAB bombákat az Afganisztánban rejtőzködő óriások ellen használja?

 0  4/16/2017

 

Április 12-én az amerikai légierő a Pentagon fegyvertárának legnagyobb hagyományos bombáját dobta le Afganisztánban, hogy kisöpörje az Iszlám Állam terroristáit, a Pentagon hivatalos jelentése szerint. Bennfentesek vallomásai azonban azt sugallják, hogy a MOAB bomba használatának egészen más oka volt. A meg nem nevezett cél állítólag az, hogy kifüstöljék, elfogják vagy elpusztítsák azokat az óriásokat, akik Afganisztán barlang rendszereiben rejtőznek, akik rendelkeznek azokkal a technológiai titkokkal, melyek egészen az emberi civilizáció gyökeréig nyúlnak vissza.

A Massive Ordnance Air Blast bomba (MOAB) más néven "Minden bombák anyja" mintegy 11 tonna TNT-nek megfelelő robbanóanyagot tartalmaz, melynek teljes hatósugara mintegy másfél kilométer. A "The Intercept" című folyóirat beszámolója szerint a MOAB-ot 2003 óta nem használta a Bush kormányzat a járulékos károk nagy kockázata miatt. (1)

Donald Trump azonban úgy tűnik tartja azon ígéretét, miszerint darabokra bombázzák az ISIS-t. De vajon tényleg ez az igazság? Valóban az ISIS terroristák a valódi célpontok, vagy ez csak egy fedősztori, hogy eltussoljanak egy nem nyilvános ellenséget? Egy olyan fenyegetést, amiről Trump nem fogja tájékoztatni a közvéleményt, de igazából ez áll a háttérhatalom célkeresztjében és ez a valódi ok a Pentagon támadása mögött.


Számos informátor állt elő azzal a történettel, hogy óriások bujkálnak Afganisztánban és más helyeken, ahol ezek a lények az elmúlt időszakban kezdtek felébredni azokban a "sztázis kamrákban," melyekben több ezer évig aludtak.

Corey Goode, a titkos űrprogram informátora az elsők között volt, aki nyilvánosságra hozta a "sztázis kamrák" létezését, melyek évezredeken át tökéletes állapotban megőrizték ezeket az óriásokat.

Egy 2015 augusztus 4-i interjúban Goode elmondta, hogyan jutott ezekhez az információkhoz az óriásokról és a sztázis kamrákról, amelyek megőrizték őket azon okos eszközökön keresztül, melyekhez hozzáférése volt titkos szolgálata során. Goode akkor a következőket mondta:

"Amikor a titkos űrprogramban voltam és időm volt leülni, akkor sok információt láttam ezen az okos eszközön. Az egyik ezek közül az volt, hogy lényeket találtak a Föld felszíne alatt, általában hegyek, temetkezési dombok, indián temetkezési halmok alatt, akik nem haltak meg, hanem életben voltak. 'Sztázis lényeknek' nevezték őket. Kiderült, hogy egy olyan technológiát használtak, amely már régóta ott volt és az általuk 'ősi építő fajnak' nevezett csoporttól származott. Ezeket a lényeket nem úgy helyezték sztázisba, ahogy azt sokan gondolnák, hogy lefagyasztották őket. Csak megváltoztatja az idő megtapasztalását. Talán csak 20 percre mentek el aludni, miközben 30,000 év telt el."

Kapcsolódó cikk: Sztázis kamrában alvó óriások készen állnak rá, hogy felébresszék őket, állítja a titkos űrprogram informátora

Goode ismertette a sztázis kamrákban talált lények méreteit:

"Amikor rájuk pillantottak látták, hogy nagyon magas lények, óriási emberek vöröses szakállal. Ezek a magas, vörös hajú, vörös szakállú csoportok megtalálhatók voltak Európában, Dél- és Észak-Amerikában. És úgy tűnik, hogy egy időben az utolsó jégkorszakot megelőzően nagyon nagy területet uraltak."

Stephen Quayle szerint, aki több könyvet írt az óriásokról, (2) elit amerikai erők állomásoznak szerte a világon, többek között Afganisztában, hogy megkeressék ezeket az óriásokat. Olyan elit katonákat idéz, akik beszéltek neki az óriásokkal vívott csatákról.

Quayle egyik rádió interjúja során az egyik betelefonáló katonai informátora beszámolt egy olyan incidensről Afganisztánban, amikor halálos találkozásra került sor egy 3,5 méter magas óriás és az Egyesült Államok különleges ereje között. Az informátor azt állította, hogy az óriás az elfogására küldött elit csapat kilenc tagját gyilkolta meg, és egy második csapatot küldtek, hogy megölje az óriást.

Kapcsolódó cikk: Sztázisból felébredt óriásokat keresett meg és börtönzött be a globális elit

Hasonló történetekről számolt be egy másik különleges erőnél szolgáló tiszt, aki a McDill Légibázison állomásozott, aki járt Afganisztánban és ismeri a titkos háborút, amit az óriások elfogása vagy megölése érdekében folytatnak.

Quayle bibliai forrásokat használ az óriásokkal kapcsolatos elemzéseinek alátámasztására, és hogy mit is jelent mindez valójában az emberiség számára a jelen korszakban. Quayle alapvetően a bibliai "Nefilimnek" tartja őket, akik a "Bukott Angyalok" utódai, és akik a Teremtés könyve szerint keresztezték a DNS-üket az emberekével.

"Óriások éltek akkor a földön (és később is), amikor az Isten fiai az emberek lányaival összeházasodtak, és ezek gyermekeket szültek nekik; ezek a régi idők híres hősei." - Teremtés könyve 6:4

Több bibliai részlet is van, melyek az óriásokra (Nefilim) és az ókori izraeliták ellenük vívott háborúira utal:

"Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál.

És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll.


És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.
" - Mózes 4. 13:32-34

A Nefilimek/óriások a jóslat szerint újra megjelenhetnek a végső időkben, és visszahelyezheti őket a hatalomba a korrupt globális elit, hogy fenntartsák a vérvonal kapcsolatot a Bukott Angyalokkal, állítja Quayle.

Egy korábbi cikkben már tárgyaltuk, hogy a "Bukott Angyalok" a Biblia leírása szerint valójában földönkívüli menekültek, akik kolóniát hoztak létre az Antarktiszon mintegy 60,000 évvel ezelőtt. Az eredetileg a Marsról származó idegenek Corey Goode szerint az "ősi építő faj" több millió éves technológiájára alapozva hozták létre az antarktiszi kolóniát.

A Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek (Goode szerint Ádám előtti faj) kolóniákat hozott létre szerte a világon, többek között a Közel-Keleten. Géntechnológiát használtak hibrid utódok létrehozására, akik aztán hatalmi pozíciókba kerültek, hogy az Antarktiszon élő menekültek nevében uralkodjanak.

A Nefilim/óriás hatalom végső forrása az a fejlett földönkívüli technológia, amely létrehozóik, a Bukott Angyalok/marslakók/Ádám előtti faj birtokában volt.

Furcsa iróniaként, talán szándékosan a Biblia egy Moábtól, Lót fiától leszármazott törzsre utal, akik az Émi nevű óriásokkal küzdöttek.

"Az Emeusok laktak abban annak előtte, nagy nép, sok és szálas, mint az Anákok.

Óriásoknak állíttatnak vala azok is, mint az Anákok, és a Moábiták Emeknek hívták őket. 


Szeirben pedig Horeusok laktak az előtt, a kiket az Ézsaú fiai kiűztek, és kiirtottak színök elől, és azoknak helyén laktak, a miképen cselekedék Izráel is az ő örökségének földén, a melyet adott néki az Úr.
" - Mózes 5. 2:10-12

Ebben a részben Moáb elpusztította az óriásokat azon a földön, ahol a Moábiták le akartak telepedni. És milyen érdekes egybeesés, hogy a Pentagon pont egy MOAB nevű bombával akarta megsemmisíteni az Afganisztán barlang rendszereiben rejtőzködő óriásokat, ha Quayle és más források pontosak. Ez nem tűnik puszta véletlennek!

Ezen túlmenően az ISIS név egy ősi egyiptomi istennőre utal, akit széles körben tiszteltek az egész ókori Közel-Keleten, mint egy jóindulatú entitást. Vagyis tekinthettek rá úgy, mint a Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek vagy Nefilim/óriások egyik tagjára, akik fejlett technológiájuk segítségével befolyásolták az emberi dolgokat, és ezért istenszerűnek tűntek abban az időben.


A fentebb említett cikk hosszabban tárgyalja azt, hogy az óriások motivációi sokkal összetettebbek lehetnek, mint amit a bibliai beszámolók sugallnak. A cikkben idézett több forrás szerint néhány óriás valójában jóindulatú volt és nem vérszomjas zsarnok, akinek szándékában állt az emberiség leigázása.

Isis szintén egy jóindulatú óriás vagy földönkívüli lehetett, akinek hozzáférése volt a fejlett technológiákhoz és segíteni próbált az emberiségnek, hogy pozitív irányba fejlődjön. Az ISIS rövidítés használata mögött tehát egy rejtett szándék húzódhat, amely az iszlám fundamentalista csoportokat írja le, melyek a globális terrorizmus hátterében állnak.

Vajon a történelem újra ismétli önmagát, amikor az emberek az óriásokra támadnak, hogy átvegyék a területük és az ősi tudásuk feletti irányítást? Úgy tűnik ez lehet a helyzet Afganisztánban, ahol a MOAB bombát az állítólagos ISIS terroristák ellen vetették be legutóbb.

Ha a vizsgálatunk helyes, akkor aminek tanú lehetünk a Közel-Keleten az állítólagos ISIS terroristákat illetően, az egy titkos háború az óriások ellen, akik közül néhányan az ősi Isis istennő követői lehetnek.

A Pentagon április 6-i Szíria elleni csapása is része lehet az óriások ellen dúló titkos háborúnak. A Szíria és Libanon közötti határon fekszik a Hermon hegy, amit Énok könyve a Bukott Angyalok/földönkívüli menekültek fő műveleti bázisaként ír le.

"És lőn abban az időben, miután az emberek fiai megsokasodának a földön, hogy leányaik születtek, akik bájosak és szépek voltak. És amikor az angyalok, az egek fiai látták őket, kívánkoztak utánuk, és így beszéltek egymás között: „Menjünk és válasszunk feleségeket magunknak az emberek lányai közül, és legyenek gyermekeink tőlük. ... Teljes számban kétszázan voltak, akik Járed idejében alászálltak az Árdiszra, ami a Hermon hegyének csúcsa. Azt a hegyet azért Hermonnak hívják, mert annak csúcsán esküdtek meg és vetették magukat közös átok alá." - Énok könyve 6.1-2; 6.6

Kapcsolódó cikk: Az Antarktisz és a bebörtönzött Bukott Angyalok Énok könyvében

A Hermon hegy volt az, ahol a Nefilim hatalmi központja volt a Közel-Keleten, és ahol feltehetően sok fejlett technológia volt elrejtve.

Következésképpen az új lendületet, amellyel az Egyesült Államok be akar lépni a szíriai polgárháborúba, nem a humanitárius aggodalmak hajtják, ahogy azt Trump elnök állította. Ehelyett az amerikai katonai erők igazi célja az, hogy behatoljanak Szíriába, és megtalálják azokat a bázisokat, melyeket a Bukott Angyalok/óriások használtak, és hogy átvegyék az irányítást azon földönkívüli technológiák felett, amelyek ott vannak elrejtve.

Nyilvánvaló, hogy az amerikai katonai tevékenység megugrása Afganisztánban és Szíriában komoly aggodalomra ad okot az ártatlan életek elvesztése miatt. Még inkább aggasztóak azon bizonyítékok, hogy azokat az óriásokat, akik között lehetnek jóindulatúak is, jelenleg titokban megpróbálják elfogni vagy megölni.

Az információk, amelyekkel az óriások rendelkeznek az ősi emberi civilizációkról, fejlett technológiákról és a földönkívüli életről, érdemesek arra, hogy a lehető leghamarabb nyilvánosságra kerüljenek, és hogy ne tarthassa vissza azokat az amerikai hadsereg és a globális elit, akik igyekeznek kisajátítani az óriások birtokában lévő tudást a maguk íratlan céljai számára.

(1) - https://theintercept.com/2017/04/13/mother-of-all-bombs-never-used-before-due-to-civilian
(2) - https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_2?url=search-alias%3Dstripbooks&field

Exopolitics       

 ujvilagtudat.blogspot.hu/2017/04/a-pentagon-moab-bombakat-az.html