Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliai témák

Cikkek

Grüll Tibor: Ferdítések és fordítások a Bibliában

2015.10.15

 
A bibliai héber nyelv rendkívül gazdag szójátékokban, különféle nyelvi leleményekben. Nincs ez másként az Újszövetségben sem. Néha a játékosság "áttör" a görög szövegen is, például amikor Jézus az Isten királyságáról (héberül így hangzik: mesál hammemsálá) szóló példázatait mondja: "Ímé kiment a magvető vetni" – kezdi az első példázatot (Károli Gáspár fordításában), amely a görögben így hangzik: szpeirón szpeirai szporon, azaz: "a vető vetőmagot vetett". Jézus így feddi a farizeusokat: "Vak vezérek, akik megszűritek a szúnyogot, a tevét pedig elnyelitek!" Mennyivel viccesebben hangozhatott mindez arámiul, ahol az egymáshoz hangalakilag rendkívül közel álló gamla "tevét", a qamla pedig "szúnyogot" jelentett. Vagy egy másik jól ismert példázat: "Miért nézed a szálkát, amely a te atyádfia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre?" Az még csak rendben lenne, hogy az ember szemébe szálka kerül, no de hogy kerül oda a gerenda? A válasz egyszer?: arámi nyelven a "szem" és a "kút" ugyanazzal a szóval van kifejezve (ajin). Így hát Jézus példabeszéde egyszerre utalt mindkét értelemre: a testvér kútjában lévő szalmaszálra és gerendára valóságos értelemben, illetve a személyiségében (a szem a test lámpása!) fellelhető hibákra átvitt értelemben. 

 

Megtalálták a bibliai Szodoma városát

2015.10.15

  Szodoma magas életszínvonalát említi Ezékiel próféta: “Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg.” (Ezékiel könyve 16,49)

A város leghíresebb bűne azonban az erőszakos, féktelen homoszexualitás volt, ami végül Szodoma pusztulását is okozta, azon az éjszakán, amikor Szodoma lakói csoportosan akarták megerőszakolni a Lóthoz érkezett két vendéget. A felajzott tömeget még Lót két lánya sem érdekelte, az idegen férfiakat akarták, azonban nem sikerült rájuk törni, mert a látogatók - akik az Úr angyalai voltak - vaksággal verték meg őket. Kimentették Lótot, feleségét és két leányát, majd ezt követőn Szodomára és a környező városokra “bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára

 

Philadelphiában Ferenc pápa mondta: Jézus Krisztus élete végén a kereszt kudarca áll

2015.10.01

 A záró esemény Ferenc Pápa miséjét követte "Francisville"-ben, melyre Philadelphia érseke nevezte át a várost a mise alatt a Szent Péter és Pál Bazilikában. Manhattanben az esti ima során, elég megrázó szavakat mondott: "Emlékeznünk kell arra, hogy mi vagyunk Jézus Krisztus követői, és az élete emberi értelemben kudarccal végződött, a kereszt kudarcával."

Azonban a Názáreti Jézus Krisztus kereszthalála után harmadnapra  győztesen támadt fel, ahogyan a Római Katolikus Egyház ezt húsvétkor minden évben meg is ünnepli. Nem önmagáért halt meg Jézus, hanem a mi bűneinkért és vétkeinkért. Nem kudarccal, hanem a kereszthalál általi győzelemmel, a bűn feletti győzelemmel, ért véget a Názáreti Jézus hús - vér élete, de ezek után az Atya örök életre, dicsőséges testben támasztotta fel harmadnapra, romlatlan testtel a halálból.  

 

Új Világtudat: A Vatikánnak is köze van az ENSZ földönkívüli élet integrálását hirdető videójához

2015.09.10

 Augusztus 10-én az Egyesült Nemzetek Nemzetközi Gyermek Gyorssegélyalapja (UNICEF) megjelentetett egy videót, amelyben egy földönkívüli gyermeket integrálnak egy normál emberi osztályba egy iskolában. A videó azt mutatja, hogy a gyermeket kezdetben hogyan gúnyolják, majd elfogadják, miután fejlett pszichikai képességeit egy iskolai darab során a szereplők lebegtetésére használja. A videó Chilében jelent meg, és a mai napig több tízmillióan látták. Ami azonban a korábbi alternatív média hírekből kimaradt, az a Vatikán érintettsége egy szervezeten keresztül, amit Ferenc Pápa alapított, amely a UNICEF kísérletét szponzorálja, hogy megváltoztassák azt, ahogy a gyerekeket tanítják. Ez közvetlen kapcsolatra utal a Vatikán és az ENSZ titkos erőfeszítése között, hogy integrálják a földönkívüli életet az emberi társadalomba.

 

Evolúcióelmélet kudarca, molekuláris gépek a sejtekben

2015.08.23

 Ahogy egyre többet tudunk meg a sejtről, minden egyes alkalommal rájövünk, hogy az mennyivel összetettebb, elegánsabb és bonyolultabb, mint előtte valaha is gondoltuk, és ez a tendencia nem csökken.

Tehát a most szóban forgó dolgok, melyek az intelligens tervezésre utalnak, gyermekjátéknak fognak tűnni azokhoz a felfedezésekhez képest, melyek ránk várnak. Úgy vélem, az intelligens tervezés elmélete egyre erőteljesebb lesz. A probléma inkább politikai, mintsem tudományos jellegű. A tudományos bizonyítékokat könnyű megérteni, néhány ember azonban elkötelezte magát a materializmus mellett. Ahhoz, hogy az intelligens tervezés elmélete betörjön a tudományos életbe, változásra van szükség.

 

Szabó Gábor: Genetikai kutatás igazolta a Biblia állításait a Vízözönről

2015.08.09

 A kutatók a genetikai vizsgálatok alapján a következőket állítják: A legnagyobb meglepetést azonban az okozta, hogy körülbelül 4500 éve Közép-Európában hirtelen nagy számban megjelentek egy sztyeppei pásztornép, az úgynevezett Jamnaja- vagy gödörsíros kultúra csoportjai, amelyek már háziasították a lovat, és a leletek tanúsága szerint kocsit is használtak. A genetikai vizsgálatok alapján tudjuk, hogy génjeik 75%-ban megtalálhatók voltak a Rajnától a Volgáig terjedő zsinegdíszes kerámia kultúrájának képviselőiben.”

 

Izrael babiloni fogságát dokumentáló, 2500 éves agyagtáblákat állítottak ki

2015.07.26

 A kiállítást szervező szakemberek már legalább tíz éve tudtak a Londonban élő izraeli műgyűjtő, David Szofer magántulajdonában lévő agyagtáblák létezéséről, de azok jelentőségét csak mintegy három éve ismerték fel, miután a múzeum kutatói a tárlat előkészítésekor megismerkedhettek a gyűjteménnyel. Az agyagtáblákba vésett szerződésekből, hagyatéki felsorolásokból, adózási iratokból kiderül, hogy a Mezopotámiába hurcolt, vagy a katonákkal önként távozó zsidók több száz évvel száműzetésük kezdete után is héber dátumokat használtak, generációkon át megtartották jellegzetes héber neveiket is.

 

Megvan Jézus názáreti háza?

2015.07.13

  

Ken Dark, a University of Readning (Nagy-Britannia) régészprofesszora és társai megállapították, hogy annak a háznak a falai már Krisztus gyermekkorában is álltak, amelyet a késő antik és kora középkori hagyomány sokáig Jézus egykori otthonának tartott. A hagyomány szerint az a ház, ahol Jézus felnőtt, a názáreti Angyali üdvözlet bazilika altemplomában található

 

Bizonyíték arra, hogy az ember együtt élt az őshüllőkkel

2015.07.08

 Az új felfedezés az Ótestamentumban említett rejtélyes lényeket is új megvilágításba helyezheti. Bár a Biblia legrégebbi könyvei nem a triceratopsot említik, a tanniyn-ról (sárkány vagy szörny) és a behemótról több könyvében is olvashatunk, amelyek a legtöbb kutató szerint hol óriási kígyót, hol óriáshüllőt, sárkányt vagy tengeri szörnyet jelölnek. „Nézd csak a behemótot, a melyet én teremtettem, a miként téged is, fűvel él, mint az ökör! Nézd csak az erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét hasának izmaiban! Kiegyenesíti farkát, mint valami czédrust, lágyékának inai egymásba fonódnak. Csontjai érczcsövek, lábszárai, mint a vasrudak.” Jób 40:10-13

 

Hit Gyülekezet véleménye: A melegházasság katsztrofális döntés

2015.07.04

 – A gyülekezet eddig jobbára saját berkeiben hirdette tanítását a homoszexualitásról. Az írországi népszavazás és az amerikai legfelsőbb bírósági döntés után is házon belül tartják a kritikát?

– Németh Sándor a többszázezres nézettségű Vidám Vasárnapban az ATV-n évek óta elmondja véleményét erről. Ha megkérdeznek minket bármilyen fórumon, őszintén válaszolunk mindenkinek, mint most itt is. Ha szükségesnek ítéljük, hivatalos nyilatkozatot is közreadunk. Társadalmi vagy politikai mozgalmak indítását vagy támogatását mindig a helyzet fényében fontoljuk meg, ahogy tettük a rendszerváltáskor. A jövőben is igyekszünk a társadalom egésze előtt képviselni meggyőződésünket, de tiszteletben tartjuk az emberek döntési szabadságát arra nézve, hogy milyen életvitelt folytassanak. Csak ők se próbálják meg világnézetüket ránk, az egész társadalomra és az államra kényszeríteni. 

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Következő »