Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bibliai témák

Cikkek

Titokzatos régészeti leletek

2017.06.16

 De voltak más útvonalak, ezek egy részét akár interkontinentálisnak is nevezhetnénk: például Dél-Afrikából Jeruzsálem környékére aranyat vittek rendszeresen. Mi több, ötezer évvel később, tehát körülbelül Kr.e. 300 környékén uránércet is szállítottak – szintén Angliából valahová Délkelet-Európába (a célállomást nem sikerült felderíteni, de lehet, az is Kréta volt?). A dologra úgy jöttek rá, hogy ezen útvonal mentén itt-ott “elpotyogtatott” ércmaradványokra leltek. Az ércekkel különben más földrészeken is érdekes dolgok történtek akkortájt.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Bibliai témák | Hozzászólások: 0

Ez a lány 23 órát töltött a pokolban, a halálból visszatérve megdöbbentő dolgokról számolt be

2017.06.01

 A pokolban egészen más dolgokat látott. Végetlen szenvedést, és kínokat, melyek az örökkévalóságig tartanak.

Természetesen rengeteg ismerős arcot vélt felismerni a pokol tüzében is. Jézus, és Isten azért mutatták meg neki a fortyogó poklot is, hogy ezt az üzenetet közvetítse majd a világba az élőknek, amikor visszatér a halálból.

Ugyanis az a lány új életének szerinte ez az értelme, és szent meggyőződése, hogy az általa átélt események nagyon is valóságosak voltak, és hogy állítását igazolja, akár hazugságvizsgálóval is megvizsgáltatná magát önként.

 

A torinói lepel természetfeletti eredetű – meglepő felfedezések! Holográfiát tartalmaz!

2017.05.26

 Soons szakértői csoportjának 2005 szeptemberében 625 felvétel alapján, a Holland Holografikus Laboratórium által kifejlesztett DFCH Holoprinter segítségével sikerült előáállítania a test úgynevezett mesterhologramját. Ebből készítette egy kanadai cég azokat az életnagyságú másolatokat, amelyeket a Rómában, Jeruzsálemben, Torinóban és más helyeken látható állandó lepelkiállításokon tekinthetnek meg az érdeklődők.

A hologram létrehozása a leplen látható alak „megmozdítását” is lehetővé tette. A Petrus Soons honlapján látható videón háromdimenziós képen követhetjük a fej, illetve a törzs lassú el- és visszafordulását.

 

Németh Sándor: SŰRŰSÖDŐ TÖRTÉNELEM/ 2015-ös cikk/Részletek/

2017.05.05

 Napjaink egyik legfontosabb geopolitikai fejleménye az oroszok délre vonulása, illetve a szíriai polgárháborúba való beavatkozása, ami karnyújtásnyira hozta az Ezékiel 38–39. fejezetben leírt események lehetőségét. A próféta szerint erre a háborúra az alijázás (Izrael összegyűjtése) időszakában kerül sor, ami nem azonos a Jelenések könyvében az eljövendő korszakot lezáró Góg–Magóg-háborúval. Ezt a konfliktust egy olyan megrázó katonai csoda fogja lezárni, amely a világ rendjét, kultúráját alapjaiban változtatja meg. A szereplők pontos meghatározását azonban nehezíti, hogy a próféciában szereplő ókori, archaikus nép - neveket még a szakembereknek sem könnyű azonosítani modern nemzetekkel. Nagy való szí nűség szerint az itt szereplő nevek egy része Oroszországra vonatkoztatható, de a törököket sem lehet kizárni ebből a háborúból; az pedig biztosnak mondható, hogy a résztvevők között szerepelnek perzsák (Irán), líbiaiak, valamint afrikai országokból származó katonák. 

 

9 kevésbé ismert tény Jézus halálra ítélésének körülményeiről

2017.04.17

 Jézus haláláért az ismert történelmi szereplőkön kívül elsősorban Tiberius római császár a felelős, mert a hozzá való viszony minden érintett döntését közvetlenül befolyásolta. Pontius Pilátus, Júdea újonnan kinevezett kormányzója is tisztában volt azzal, hogy karrierje elsősorban attól függ, mennyire sikerül kedvében járnia a züllött uralkodónak.

Mivel Pilátus mindenképpen el akarta kerülni az ítélkezést, eljárási közkegyelemben akarta részesíteni Jézust, de a felheccelt tömeg eltérítette szándékától. A kétségbeesett vallási vezetők a politikai zsarolás eszközéhez nyúltak, és azt üvöltették a tömeggel, hogy „Ha ezt elengeded, nem vagy a császár barátja”. Ezzel nem egyszerűen az „amicus Caesaris” kitüntető címet vitatták el Pilátustól, hanem nagyon is konkrét fenyegetést fogalmaztak meg: ha nem végezteti ki Jézust, maga is a pártján áll, aminek a következménye feljelentés, büntetőper, majd száműzetés vagy akár halál is lehetett volna Pilátus számára.

A „barátság megvonása” Augustus kora óta bevett jogi gyakorlatnak számított: aki kiesett az uralkodó kegyeiből, az komoly, a felségárulással egyenértékű ítéletre számíthatott a bíróság részéről.

 

Egy brit bíróság ítélete szerint büntetendő a Biblia utcán történő ismertetése

2017.03.14

 Csak a járókelők kérdéseire adott válaszokként került szóba például az, hogy mi a különbség az iszlám és a kereszténység között, milyen hivatkozásokat tartalmaz a Biblia és milyeneket a Korán.

A prédikátorok hangsúlyozták, hogy ők csak Isten szeretetének egyediségéről és Jézus Krisztusról beszéltek a hallgatósághoz, azonban ennek ellenére őket a helyszínen megjelenő rendőrök körülbelül egy órával a prédikáció kezdete után erőszakkal eltávolították olyan megjegyzések közepette, hogy ne legyenek homofóbok, meg hogy ne ingereljék a muszlimokat.

 

Alexandriai Szent Katalin emlékezete a „Katalinka szállj el” gyermekversben

2017.03.11

 A császár halállal kezdte fenyegetni Katalint. Készíttetett egy késekkel felszerelt kerekekből álló kínzószerkezetet, ami félelmetes zajt keltett. Katalin azonban nem rémült meg. Amikor meg akarták ölni, angyalok mentették meg, és a széttört kerekek darabjai sok katona halálát okozták. A látványtól megrémült tömeg tiszteletet adott ,,a keresztények hatalmas Istenének'', s a császárné kérlelte urát, hogy hagyjon fel a harccal, amelyet Isten ellen folytat. Maga is megvallotta, hogy hisz Krisztusban. Erre a császár megkínoztatta, majd a testőrtiszttel és a kétszáz katonával együtt lefejeztette, s kiadta a parancsot, hogy Katalint is fejezzék le.

 

A zsidók babiloni fogságát dokumentálják az ékírásos agyagtáblák

2017.02.11

 Zsidóság

A zsidók babiloni fogságát dokumentáló, 2500 éves akkád ékírásos agyagtáblák első kiállítása nyílt meg a héten Jeruzsálemben, a Biblia Földjei Múzeumában - értesült a Ynet, a Jediót Ahronót című izraeli újság honlapja. 

A babiloni folyóknál címmel nyitotta meg kapuit a zsidók Bibliában megírt babiloni fogságának legkorábbi tárgyi emlékeit bemutató kiállítás. Itt látható első alkalommal az Irakban megtalált, mintegy száz akkád ékírásos agyagtáblácska. A legkorábbi forrás tizenöt évvel Jeruzsálem első szentélyének elpusztítása után, még a hódító II. Nabú-kudurri-uszur uralmának idején, i. e. 572-ben készült, és tanításért járó pénzek kifizetése körüli vitáról szól a korabeli zsidó közösségben.

 

Németh Sándor a Figyelőnek: Sokan vagyunk, de nem elegen

2017.02.10

 Németh Sándor: Kifejezetten antikrisztusinak tartom a messianisztikus jegyekkel felruházott politikai rendszereket, szereplőket, mert azok mindig is elidegenítették és szembefordították a polgárokat az élő Istennel. Szekuláris szempontból a társadalmi és állami ügyeket több szemszögből is lehet értelmezni és megoldani, de a halált csak egy módon: az örök élettel. Egy pártnak sem vagyok rajongója, amikor szavazok, programok és személyek figyelembe vételével döntök. 

 

Dorottya – embertelen bosszút állt a kikosarazott kérő

2017.02.07

 Dorottya ezután a földre borulva imádkozott. A helytartó pedig oszlopot állíttatott, rá egy bálványt: angyalok serege jelent meg a semmiből, és porrá zúzták a bálványt, de még az oszlopból sem maradt egyetlen darab sem. Erre állítólag több ezer pogány tért meg, főleg hogy még hallani is lehetett az ördögök jajveszékelését:

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

Következő »