Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Milyen rejtett időpont meghatározással indul a Jelenések könyve?

 Milyen rejtett időpont meghatározással indul a Jelenések könyve?

Németh Sándor 2021-es tanításának inspirálására írta Szabó Gábor

Szöveg Károli Biblia

Ha szöveghűen értelmezzük, úgy fogadjuk el, ahogyan az le van írva János apostol Jelenések könyvének kezdetén, akkor Patmos szigetéről az Úr napjára kerülünk.

Jelenések 1: 9 Én János, aki néktek atyátokfia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében és királyságában és tűrésében, a szigeten valék, amely Páthmósnak neveztetik, az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért.

10 Lélekben(szellemben) valék ott az Úrnak napján, és hallék hátam megett nagy szót, mint egy trombitáét,

Mi a csavar, a történetben?

János szellemben az Úr napján találkozott Názáreti Jézus Krisztussal. Mint tudjuk. Miért hangsúlyozza, hogy szellemben? Hiszen először meghatározta, hogy Patmos szigetén történt a látomás. Azért hangsúlyozta „szellemben”, mert felhívta a figyelmet, hogy a továbbiakban leírt látomás, melyik időpontjában kapta az Egyházról a látomást. Oda ugrott előre szellemben a történetben. Ennek megfelelően az Egyház korszaka az Úr napjáig tart, hiszen akkor kapta az Egyház korszakának történetét. Ezért nem szerepel az eklézsia szó a 4. rész után. Pedig az Egyház korszaka ekkor még tart.

Ami segít az értelmezésben az, hogy János a Názáreti Jézust, teljes dicsőségében látta.

Mikor kapta meg a tejhatalmat Názáreti Jézus?

A hetedik angyal trombitaszavára.

Jelenések 11. rész 15 A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön örökké uralkodik.

16 És a huszonnégy Vén, aki az Isten előtt ül az ő királyiszékeiben, esék az ő orcájára és imádá az Istent,

17 Ezt mondván: Hálát adunk néked Uram, mindenható Isten, aki vagy és aki valál és aki eljövendő vagy; mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted.

Ekkor vettetik le a Sátán az égből.

Jelenések 12. 9:És vetteték a nagy sárkány, ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és a Sátánnak, ki mind az egész föld kerekségét elhiteti, vetteték a földre, és az ő angyalai is ő vele levettetének.

10 És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.

Ekkor jön el az Úr napja.

Sofóniás könyve:2:2 Mielőtt szűlne a végzés (mint a polyva száll tova az a nap!); míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja!

Apostolok cselekedetei 2. rész: 20 A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minekelőtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja.

Jánosnak ekkor jelent meg győztesen, teljes dicsőségében Názáreti Jézus Krisztus. Az Egyház korszakának látomását ebben az időpontban kapta meg János apostol. Ezért van az, hogy újra indul, előröl, a 4. résszel a mennyei ajtóval a történet.

Jelenések 4.rész: 1 Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.

2 És azonnal elragadtatám lélekben: és ímé egy királyiszék vala letéve a mennyben, és üle valaki a királyiszékben;