Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Pápalátogatás, a Vatikánban megpróbálják meghekkelni Malakiás listáját

 Pápalátogatás, a Vatikánban megpróbálják meghekkelni Malakiás listáját

Öszeállította: Szabó Gábor

A pápák nem szoktak eucharisztikus kongresszusra járni. Azonban egyszer már járt nálunk a kongresszuson a leendő pápa. Az 1938-as budapesti  kongresszuson részt vett Pacelli bíboros, vatikáni államtitkár - a későbbi XII. Pius pápa - aki a pápa képviseletében járt a 34. Eucharisztikus Világkongresszuson. A pápát is befolyásolják a tanácsadói. Azt például, hogy melyik országba látogat el, nem az ő kizárólagos döntése, bár a végső szót nyilván ő mondja ki. Szlovák főpapok régóta igyekeztek meghívni országukba őt.

Öt éve, amikor a Fülöp-szigeteken bejelentették, hogy Magyarországon lesz a következő eucharisztikus kongresszus, senki nem gondolta, hogy erre eljön a pápa.  2016-ban Szlovákia még képben sem volt, így legfeljebb álom lehetett az is, hogy oda meghívható. A kongresszus zárómiséje volt a reális cél, ezt tűzte ki célul a magyar diplomácia. S mivel eljön Magyarországra, Szlovákia is megragadta az esélyt: országlátogatásra hívta a pápát, három napra. A pápa programja a vatikáni folyosókon alakul ki, sokkal mélyebb érdekrendszerek mentén valósul meg, mint az a felszínen látszik.

A magyar kormánynak a migrációval kapcsolatos álláspontját illeti, nyilván találhatunk olyan kijelentéseket és lépéseket, melyek elsőre szemben állnak a baloldali értékeket képviselő Ferenc pápa Fratelli tutti című enciklikájában a migráció kérdése kapcsán megfogalmazott tanításokkal. Hiszen a pápa ott határok lebontásáról, a migránsok befogadásáról és integrálásáról beszél, míg a magyar kormány kerítést épít, s meg akarja állítani a migrációt. Nyílt ellentét van a két fél álláspontja között. A Magyar Katolikus Egyház, Erdő Péter bíboros úr vezetésével, aki a jobb és baloldali eszmék középutas politikusa, nem határolódik el a Kormány migrációs álláspontjától.

A pápa Magyarországon csak három órát töltött, tőlünk azonnal Szlovákiába utazik, ahol viszont háromnapos(!) látogatáson vesz részt. Ez erőteljes véleménnyilvánítása a magyar politikáról.

A volt szlovák külügyminiszter értelmezésében a pápalátogatás részben a szlovák külügy sikere, részben pedig a magyar migrációs politikáról „mondott” negatív vélemény lenne Ferenc pápa részéről.

A 84 éves Ferenc pápa először megy külföldre azóta, hogy július elején súlyos bélműtéten esett át – a látogatás során 5 helyen áll meg és 10 beszédet mond. Politikai értelemben, sokan túlzottan liberálisnak vélik véleményét a migránsokról, a melegekről és más kisebbségekről. A többség a két országban másként gondolkodik ezekben a kérdésekben. Ferenc Pozsonyba, Kassára, Eperjesre, a sasvári (Šaštín) zarándokhelyre látogat.

Érdekes módon személyében akaratlanul is összekapcsolja spirituálisan Budapestet a Felvidékkel.

A 12. században élt ír Szent Malakiás püspöknek tulajdonított jövendölésében 1139-ben azt írta, hogy még 112 pápa fog uralkodni, mielőtt végzetes csapás éri a katolikus egyházat. Ferenc a 112.-pápa.

A Malakiás-lista rövid, latin nyelvű mottókkal jellemzi a pápákat, kezdve az 1143-ban megválasztott II. Celesztinnel. Az ír püspöknek nem ez volt az egyetlen jövendölése, kortársai szerint papi szolgálata során rendszeresen átélt látomásokat, és több csodát is feljegyeztek vele kapcsolatban. Életrajzát az egyik legjelentősebb egyházdoktor, Clairvaux-i Szent Bernát ciszterci szerzetes írta, aki személyesen ismerte Malakiást.A püspök a pápaság jövőjével kapcsolatos látomást 1139-ben Rómában kapta, amikor küldöttségben járt II. Ince pápánál. Feljegyzése a pápai levéltárba került, és csak több mint 400 évvel később, 1595-ben jelent meg először nyomtatásban.  Jelen korunk pápái közül néhány:

 Malakiás számozása szerint a 102. pápára, azaz XIII. Leóra (1878-1903) a „fény az égből” kifejezést használja, amely akár az egyházfő címerén lévő üstökösre is utalhat. Ennél még érdekesebb utódjához, a X. Pius pápához írt „lángoló tűz” kifejezés, amely a pápa halálának évében kitört első világháborút jelezhette. XV. Benedek, a 104. pápa mellé az „elnéptelenedett vallás” szófordulat került, mivel a pápa uralma egybeesett a kommunizmus térnyerésének kezdeteivel.

I.János Pál: De medietate lunæ [’a Hold közepéről’ / ’a Hold középső fázisából’ Megválasztása napján pontosan félhold volt. Albino Luciani az olasz Belluno egyházmegyében született / ’a félholdról’]: I. János Pál (1978) a legrövidebb ideig uralkodó pápaként egy holdciklusnyi időt, 33 napot töltött a trónon. (Luno latinul holdat jelent).De labore solis [’a napfogyatokozásról’ / szó szerint ’a Nap munkájáról’, de ez egy megkövült kifejezés a latinban, ami napfogyatkozást jelent]: II. János Pál (1978–2005). Karol Woytila születése napján részleges napfogyatkozás volt, csakúgy, mint a temetése napján. A pápa elkötelezett híve volt a Mária-jelenéseknek, amelyek gyakran napfogyatkozással vagy más Nappal kapcsolatos jelenségekkel társulnak.Gloria olivæ [’az olajfa dicsősége’]: XVI. Benedek (2005–13) pápai neve kapcsolatban áll a bencés renddel, akiknek olajfa az egyik jelképük.

A lista legvégén „Petrus Romanus”, azaz a „Péter, a római” néven azonosított egyházi vezető áll, akinek állítólag pápasága idején fog bekövetkezni az apokalipszis, amely az Örök Város pusztulásával veszi majd kezdetét. Fontos megjegyezni, hogy a Péter nevet Jézus Krisztus 12 apostolának egyike, Szent Péter, az egyház alapjának, illetve kősziklájának nevezett első pápa tiszteletére eddig egyetlen pápa sem vette fel.

 Petrus Romanus [’Római Péter’]: Az utolsó pápai mottó – amely a lista hitelessége esetén a most következő egyházfőre vonatkozik – az előzőknél hosszabb és részletes leírást tartalmaz: In p(er)ſecutione extrema S(anctae) R(omanae) E(cclesiae) ſedebit. Petrus Romanus, qui paſcet oues in multis tribulationibus: quibus tranſactis ciuitas ſepticollis diruetur, & Iudex treme(n)dus iudicabit populum ſuum. Finis. Magyarul: A Római Anyaszentegyház végső üldözésekor fog [a trónra] ülni. Római Péter, aki sok nyomorúság közepette legelteti majd a juhokat, s amikor átesnek [az üldözéseken], a hétdombú város leromboltatik, és a félelmetes Bíró megítéli majd népét. Vége.(A fordításokat Dr. Grüll Tibor készítette.)

A 112. pápának Ferencet választották, Dél-Amerikából. Neki semmi köze sincsen Római Péterhez. A pápaválasztó bíborosok így döntésükkel megpróbálták kiiktatni Malakiás jóslatát a 112. pápáról. Mivel a lista megtört, most már nyugodtan választhatnak Ferenc után, akár Péter nevű pápát is. Ő a lista miatt nem veheti fel a Péter nevet, viszont, ha valóban Péternek hívják, akkor a lista mégiscsak beteljesül.

 

Pietro Parolin bíboros a pápa budapesti és szlovákiai útjáról - Vatican News www.vaticannews.va

Hetek Közéleti Hetilap - 870évutánvégetér a Malakiás-lista www.hetek.hu

www.iec2020.hu/hu/1938-budapest

hvg360 - FAZ: Nem lesz sétagalopp a pápa budapesti és pozsonyi látogatása hvg.hu

Index - Külföld - Gazdag program vár a pápára Szlovákiában index.hu