Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Philadelphiában Ferenc pápa mondta: Jézus Krisztus élete végén a kereszt kudarca áll

2015.10.01

 Ferenc pápa tényleg a kereszt bukásáról beszélt New Yorkban?

VÉGSŐ IDŐK

SZEPTEMBER 30, 2015KÖZZÉTETTE: THEA3,385

17


Ferenc pápa Egyesült Államokbeli látogatásával szinte minden médium foglalkozott, hiszen a világ szemében a Katolikus Egyház feje a kereszténység egy tekintélyes táborának képviselője, aki komoly befolyással bír híveire, így érthető módon mindenki kíváncsi véleményére, függetlenül attól, hogy mit gondol személyéről. A New yorki Szent Patrik katedrálisban tartott beszéde (prédikációja?) során egy olyan mondat is elhagyta száját, amit nem hagyhatunk kommentár nélkül. (A teljes beszéd angol nyelven)

A mondat, ami a pápa anyanyelvén hangzott el, és aminek a Vatikán által jóváhagyott angol nyelvű fordítása több hírportálon megjelent, a következő:

Angol nyelven:

„And if at times our efforts and works seem to fail and produce no fruit, we need to remember that we are followers of Jesus… and his life, humanly speaking, ended in failure, the failure of the cross.”

Magyarul:

„Amennyiben időnként erőfeszítéseink és munkánk látszólag nem képesek gyümölcsöt teremni [tükörfordításban: elbuknak a gyümölcstermésben], emlékeznünk kell, hogy mi Jézus követői vagyunk… és az Ő élete, emberileg fogalmazva bukással végződött, a kereszt bukásával.”

A kérdéses rész a pápa beszédéből (angol fordítással):

A mondattal kapcsolatban több keresztény fórumon is indult beszélgetés (linklink), amelyek leginkább azzal foglalkoznak, hogy vajon a pápa egy látszólagos, a korlátolt emberi felfogás szerinti bukásról beszélt és csupán szerencsétlenül („emberileg”?) fogalmazott, illetve beszédét szerencsétlenül írták meg számára, vagy valóban bukásnak tekinti Jézusáldozatát, ami által örök életünk van.

Tény azonban, hogy a Vatikán által jóváhagyott fordítás szerint a pápa Jézus bukásáról beszélt és semmilyen egyéb magyarázatot nem fűzött a gondolathoz, hogy egyértelműsítse mit is gondol valójában Jézus haláláról.

Az Igéből tudjuk, hogy közvetlenül Jézus keresztre feszítését követően tanítványai is hasonlóan éreztek1, egészen Uruk három nappal későbbi feltámadásáig, amikor is a bánatot öröm váltotta fel. A tanítványok kezdeti zavaráról inkább csak viselkedésük árulkodik és az evangéliumok írói is valószínűleg mosolyogva gondoltak vissza azokra a napokra, miközben évekkel később, már a Szent Lélek által, az elvégzett feladatot teljes egészében felfogva, Jézus életének legfontosabb mozzanatait leírták és megőrizték számunkra és maguk tesznek bizonyságot arról, hogy bár szemtanúi voltak az emberiség történelmének legjelentőségteljesebb eseményének, mégsem értették meg azonnal.2

A kereszt bukásáról azonban egyetlen szót sem olvashatunk könyveikben és leveikben. Ellenkezőleg. Az Újszövetség írói egytől egyik annak győzelméről tesznek bizonyságot.

„Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengérre állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten.”3

„Tőlem pedig távol legyen, hogy dicsekedjem, hacsak nem a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében.”4

„Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik megtartatunk, Isten ereje.”5

Gondoljunk továbbá Pál apostolra: ha valaki, akkor ő feljogosítva érezhette volna magát, hogy bukásról beszéljen saját életét illetően.

A Korinthusbeliekhez írt második levelében felsorolja, mi mindenen ment keresztül megtérése után:

„Többet fáradoztam, többször bebörtönöztek, többször megvertek, gyakran kerültem halálos veszedelembe. A zsidóktól ötször kaptam negyvenet egy híján. Háromszor megvesszőztek, egyszer megköveztek, háromszor hajótörést szenvedtem, éjjel-nappal hányódva a tengeren. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem körében, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis testvérek között, fáradságban és vesződségben, gyakori virrasztásban, éhségben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben.”6

A római gyülekezethez írt levelében ugyanakkor mégis arról beszél, hogy „mindezekben felettébb diadalmaskodunk az által, aki szeret minket”7.

A pápa amerikai útjának egy másik fontos aspektusa az ökumenizmus népszerűsítése, ami által sokak szerint a majdani világvallást készíti elő. Manhattanben mondott beszédében köszöntötte más vallások híveit, „elsősorban a muzulmánokat, akik az egy élő és kegyes Istent imádják és hozzá imádkoznak”.

A muzulmánok köszöntésével önmagában nincs is semmi gond, hiszen keresztényként legfőbb feladatunk elérni azokat, akik még nem ismerték meg Jézust személyesen. A probléma abban áll, hogy a hallottak alapján a pápa mintha magát a muzulmán vallást ölelné keblére és a Krisztusban való megváltás helyett, ami az egyetlen út az igazi békéhez, egy emberi megoldást próbál kínálni a konfliktusra. A konzervatív keresztények között sokan már a „Chrislam” (magyarul talán ’Kereszlám’-nak lehetne fordítani) vagyis a kereszténység és iszlám szavakból képzett szóval jellemzik a pápa által képviselt vonalat.

Mindezek mellett nem tartozom azok közé, akik a pápát a Jelenések könyvéből ismert Hamis Prófétának gondolják8.

A fent említett beszédben is inkább az Ige erejének hiányát látom, ami nélkül az emberi bölcsességnek hitető beszédét kapjuk a lélek és az erő megmutatása helyett9.

Pál arra emlékeztet minket, hogy ne olyan beszédekkel prédikáljunk, amelyekre „az emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Lélek tanít, lelkiekhez lelkieket szabván”10. E nélkül, függetlenül attól, hogy milyen szerepet tölt majd be a pápa a jövő eseményeiben, könnyen előfordulhat, hogy így vagy úgy, de az Antikrisztus és kormányának szekerét tolja majd.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy Ferenc Pápának a többi vallás integrálásával kapcsolatos erőfeszítései egyre több katolikus hívőt ébresztenek rá arra, hogy valami nincs rendben, így Isten ezt is az Őt szeretők javára fordítja, amin persze nem lepődünk meg, hiszen ez is ígéreteink közé tartozik

http://idokjelei.hu/2015/09/

 

 

 

A Pápa szakítva a Kereszténységgel az "Egy Világvallást" kínálja fel a világ számára.

A történelem során az első jezsuita pápa amerikai látogatása egy beszéddel folytatódott szeptember 26-án a philadelphiai Independence Mall-ban egy becslések szerint 50 ezer fős nézőközönség előtt a "Családok Világtalálkozóján". A globalizációt és a megszokott bevándorlási napirendet szorgalmazta, a bevándorlók vallási szabadságjogaiért prédikált számos híresség előtt, akik szerte Amerikából érkeztek. Mindez két nappal azután, hogy egy szokatlan áldást kapott Madonnától a koncertje alatt Philadelphiában, ahol sok vallási kép volt megtalálható, többek közt nem megfelelően használt keresztek, és hamis apácák.

A videó a 4. perctől érdekes, majd 4:35-nél üzen Madonna a pápának. http://indavideo.hu/video/Madonna_Ferenc_Papa

A záró esemény Ferenc Pápa miséjét követte "Francisville"-ben, melyre Philadelphia érseke nevezte át a várost a mise alatt a Szent Péter és Pál Bazilikában. Eléggé unalmas volt a New Yorkban a Szent Patrick Katedrálisban, Manhattanben való megjelenésével összehasonlítva az esti ima során, ahol elég megrázó szavakat mondott: "Emlékeznünk kell arra, hogy mi vagyunk Jézus Krisztus követői, és az élete emberi értelemben kudarccal végződött, a kereszt kudarcával."


Ezek a szavak természetesen felháborodást keltettek az igazi Keresztények között világszerte, akik nem tudják elképzelni a Kerszténységet a kereszt értéke nélkül, amely Jézus végső áldozatát jelképezi az emberiség számára. Lehetetlen egy Keresztény számára bármilyen felekezetből elképzelni, hogy hitük tárgyáról ily módon beszéljen valaki, a pápáról nem is beszélve. Az a tény, hogy Jézus vére folyt a kereszten végső önfeláldozásként, ami segíthet megszabadulni az emberiség valamennyi bűnétől, egyike a hit azon lényeges elemeinek, melyet soha nem lenne szabad megkérdőjelezni.

A főáramú média persze kitart Ferenc Pápa iránti halhatatlan szeretetében, és soha nem kommentálna egy ilyen felháborító kijelentést.

Akkor miért kérdőjelezi meg a jezsuita pápa a kereszt áldozatát? A válasz az, hogy fokozatosan készít fel az "Egy Világvallásra", ahol egyik szimbólum sem élvez elsőbbséget a másikkal szemben az ökumenizmus nevében. Ezen oknál fogva a kereszt gyalázatos használata olyan emberek által, mint Madonna nem csak, hogy megtűrt, hanem ösztönzik azon küldetésükben, hogy elpusztítsák a Kereszténység szimbólumait.

Az Új Világrend elpusztította a Péteri szolgálat szakralitását, amikor lemondásra kényszerítették Joseph Ratzingert 2013-ban azon prioritástól vezérelve, hogy kialakítsák és előmozdítsák Ferenc Pápa "Egy Világvallását". A 2015 szeptember 25-én a Ground Zero Emlékműnél tartott vallásközi szertartás kiagyalója James Massa brooklyni püspök volt, aki nemzeti Katolikus vezetője a vallásközi munkának.

Valódi színpadi eseményként Ferenc Pápa más vallású vezetőkkel vette körbe magát, mely a valóságban a szakértő szemek számára sokkal inkább jól elhelyezett színészeknek látszottak egy jól kidolgozott jezsuita játékban. Ott volt Elliot Cosgrove rabbi, a Külkapcsolatok Tanácsának tagja, (1) és a fiatal Khalid Latif, akiről a Wikipédia azt írja, hogy "felajánlotta tapasztalatait az Egyesült Államok Külügyminisztériumának." (2) Az egyetlen valódi figura a sok annak látszó között Demetrios érsek az Amerikai Görög Ortodox Érsekségtől, aki nem mellesleg távolinak és hidegnek tűnt Ferenc Pápával szemben az egész szertartás alatt.

http://indavideo.hu/video/Ferenc_Papa_911_Memorial

Természetesen az amerikai média nagy része szereti Ferenc Pápa vallások közötti irányát. A Huffington Post arról számolt be, hogy Sayyid M. Syeed imám korábban megállapította, hogy a pápa Egyesült Államokba tett történelmi látogatása miatt "Sok Katolikus amerikai izgatott, és így sok amerikai muzulmán is," hozzátéve, hogy Ferenc látogatása "talán még fontosabb a Muszlimok, mint a Katolikusok számára." Meg vagy döbbenve? Vagy még nem? Nos, "Ez a pápa a mi pápánk," - mondta az imám. (3)

Beszéde alatt a Szent Patrick Katedrálisban Ferenc pápa kijelentette, hogy ő most már hűséges muszlim, "Szeretném kifejezni két érzésemet Muszlim testvéreimnek: Először is üdvözlöm, ahogy megünneplik az áldozatot. Szerettem volna, hogy az üdvözlésem melegebb legyen. Érzelmeim közelségét a tragédiával szembenézve. A tragédiával, amit Mekkában szenvedtek el. Ebben a pillanatban imádságom legmélyebb tiszteletét nyújtom. Én ma egyesítem magam veletek. Egy ima a mindenható Istennek, minden kegyelméért."

A színpad fel lett állítva, és ezt talán még nem ismerik fel sokan, de a vallásközi szolgálat során Ferenc Pápával a Ground Zero-nál Urunk 2015. évének szeptember 25-én az Egy Világvallás aktiválva lett. De sebaj, hallgassuk csak New York város fiatal kórusát, ahogy boldogan énekelnek a Szentatya indulása alatt: "Legyen béke a Földön."

(1) - http://pasyn.org/about-us/staff/rabbis
(2) - https://en.wikipedia.org/wiki/Khalid_Latif_(imam)
(3) - http://www.religionnews.com/2015/09/23/pope-francis-picks-ground-zero-interfaith-healing/

http://ujvilagtudat.blogspot.hu/2015/09/papa-aki-globalizaciot-hivja-segitsegul.