Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beírásaim az LMP honlapjára

 LMP beírások június 2-től

Gábor Szabó Kitűnő lehetőség adódott arra, hogy a magyar politikai életben létrejöjjön egy, a női vezetés karakterével megkülönböztethető párt. Szél Bernadett erőteljes karaktere kiszabadult a – képzavarral élve - félkarmester pozíciójából. Az már felejthető, miért is alakult ki a kettős vezetésű struktúra, de a pártvezetés nem házasság, hogy egy férfi és egy nő együtt gyakorolja azt. Orbán Viktor miniszterelnök úr szemléletes példája annak, hogy az egyszemélyi vezetés milyen sikerekre képes. Szél Bernadett egyszemélyes vezetőnek való megválasztásával elejét lehetne venni a párton belüli „társvezér” castingolásának folyamatában előálló sértődéseknek, hatalmi harcoknak. Ha eddig elfogadták a párttagok és a szavazók Schiffer – Szél kettősének döntéseit, akkor most miért kellene rákényszeríteni Szél Bernadettet, és a Pártot egy szükségből létrejött, az „LMP Mindenható Alapszabályzata” című, a pártalapítás kompromisszumait tükröző dokumentum túlhaladott gúzsára?! Ha Lehet Más a Politika, akkor változtatni lehet az Alapszabályzaton! Ha Nem Lehet Más a Politika, akkor kötni kell a pártot a megkövesedett Alapszabályzat koloncához. Mitől lenne jobb a párt irányvonala, mitől kapna nagyobb bizalmat a választóktól, hogy odanyomnak egy férfit Szél Bernadett mellé?! Aki természetesen Schiffer irányvonalától elérő politikát folytatna, hiszen mindenki szeretné az önálló arculatát bemutatni, nem pedig klónozni Schiffert. Ezáltal a pártnak sikerülne állandó konfliktusforrást létrehozni Szél, és az „ÚJ Férfi” között. Schiffer – Szél kettős működőképes vezetői kettőst alkotott. Mi garantálja, hogy egy újonnan vezetői pozícióba emelt társelnökkel ugyanez a jó kapcsolat létrejön??!

jún 8

Gábor Szabó Az LMP a Búbánatvölgyben alakult meg 2009-ben. Az alapítóatyák közül már senki sincsen funkcionáriusi pozícióban a pártban. Így a Búbánat senkinek sem fog hiányozni. Meg a völgy. Jobb lesz a hegyen, ahol fúj a szél. A társelnöki rendszer a pártszakadás terméke. SchifferAndrás az LMP-t megrendítő 2013-as esemény után úgy ítélte meg, hogy a vezetést erősítenie kell, ezért maga mellé vette társelnöknek az addigi szóvivőt, Szél Bernadettet. Ez helyes döntés volt részéről, hiszen Bernadettel együtt helyre tudták állítani a párt megzuhant helyzetét. Vagy rossz döntés volt, hiszen három év elteltével maga az alapító pártelnök a háttérbe vonult. Vagy jó döntés volt, hiszen elképzelhető, hogy a terhek alatt már hamarabb is fel kellett volna adnia az első vonal terhét. És kitűnő döntés volt, hiszen így egy saját maga által kiképzett erős elnököt hagy maga után. Láthatóan Szél Bernadett könnyedén lépett túl az első megpróbáltatáson, a párttemetők huhogásán. Ha ennyire erős egyéniség nőként Bernadett, hogy az alapító Schiffer rámeri bízni az általa alapított pártot, akkor teljesen felesleges őt valami társelnökkel boldogítani. Előnyösebb lenne Schiffer emlékének azzal adózni, hogy nem lép senki sem a helyére. Létre kellene hozni a „Alapító-pártelnök” titulust, a társelnök helyett. Ilyen például: „Dobos László, Irodalmi Szemle Alapító-főszerkesztő”. Az „Alapító-pártelnöknek” joga lenne a párt bármely tanácskozásán, rendezvényén meghívás nélkül is részt venni, azon kívánsága szerinti időkeretben felszólalni. Ugyanakkor a döntéshozatalnál tényleges szavazati joga nem lenne. Ezzel elejét lehetne venni András jogos neheztelő érzésének, hogy saját maga által létrehozott és felépített szervezetben az Ő helyén más ember ül és irányít, és Ő nem véleményezheti az irányvonalat. Szél Bernadett helyzete teljesen más. Őt az Alapító-pártelnök jelölte ki, személyét tökéletesen alkalmasnak találta saját pártjának a vezetésre. Így meg is szűnne, meg nem is, a társelnöki rendszer. Ami csak a viszály forrása lehet, mert nem úgy, mint András esetében, szabad akaratból lép be a funkcióba valaki, hanem belső harcok után, kényszerházasság esete jön létre Bernadettel. Többre hivatott ez a párt! Csak így Lehet Más a Politika!

 

 

Ígéretes párt az LMP, hiszen már a neve is ígéret: Lehet Más a Politika. A jelen ellenzéki politikája arról szól, hogy feljelentik a mindenkori kormánypártot viselt dolgaiért és szakpolitikai kérdésekben foglalnak állást. Ezt teszi a mindenkori ellenzék, politikacsinálás helyett. Ezért nagy ígéret az LMP. Mi kellene a választónak? Ígéret. „Lehet”-ne talán néhány ígéret, mit tennénk „Más”-t, ha megbíznák Önöket a tisztelt választók, holmi „Politika”-i kormányzással?!

 Az Alapjövedelem,- noha szerintem tényleg a PM javasolt összeghatárok között jó lenne – nem megy át a társadalmon. Zsigeri ellenállás van az ingyen jövedelem ellen. Jó, akkor marad a B terv. Tömeges jövedelememelést, a munkaadók felbőszítése nélkül, a nyugdíjak megemelésével lehetne elérni. Ez több irányból is jogos a Társadalmi Szerződés szempontjából. A jelen nyugdíjas korosztály főként a kádári biztonságos élet ígéret korszakában szerezte meg a nyugdíjjogosultságát. Abban a korszakban mindenkinek volt munkája, a magántulajdon erősen korlátozott volt, a nyugdíj biztos perspektíva. Az akkori megtakarításokat elinflálta az élet, meg a kormányok. Egy akkori egyforintos fagylalt ma kétszáz forint, egy negyvenfilléres kifli pedig húsz forint. Egy negyvenezer forintos megtakarítás, egy akkori Trabant ára, ma egyharmad havi fizetés. Így ma a nyugdíjára kellene támaszkodnia, ami úgy nyolcvan-ezer forint körül lehet. A friss nyugdíjasok még ennél is rosszabbul jártak. A rendszerváltásnál utcára kerültek, évtizedek teltek el bejelentett munkahely nélkül, ügyeskedéssel való munkával, távol maradva az Adóhivataltól. Eredménye napjainkra a kegyelemnyugdíj. Javaslatom szerint nem százalékosan kell megemelni a nyugdíjakat, ami mindig a felső szintű sávot erősíti, hanem az alsó határt felnyomni, ami a kiszolgáltatottakat erősíti meg. „Viszonylag kevesen kapnak 50 000 forint alatti összeget, azonban az ellátottaknak több mint fele 100 000 forint alatti nyugdíjból él. ” Forrás:/hirkozpont.eu/ Öregségi nyugdíjat kap kb. 2 millió ember, ennek fele 1 millió, azaz egymillió emberen segítenének kb. 20-30 ezer forinttal havonta.

„A 2010-ben az Orbán-kormány azzal kampányolt, hogy "megőrizzük a nyugdíjak vásárlóerejét" - s ezt az ígéretüket be is teljesítették. 2012-től kizárólag a Költségvetés készítői által várt infláció mértével emelkedhetnek az öregségi ellátások - vagyis a nyugdíjak vásárló ereje nem emelkedhet azóta - elvileg. Ennek ellenére 2011 óta a nyugdíjasok ellátásának reálértéke fokozatosan emelkedett, ugyanis minden évben "túlemelték" a nyugdíjakat.”/Napi.hu/

Javaslatom: a nyugdíjminimum legyen 100 000 forint. Ez a Költségvetést nem rendítené meg, csak egy kiegészítő összeget jelentene az alsó legelesettebb tömegnek. Az átlag nyugdíj 117 000 forint. Mivel ez a réteg elsősorban alapvető élelmiszerekre költené a pénzét, ennek kb. 15%-a az ÁFA-val visszafolyna automatikusan az Államhoz. Elismerése lenne az idős embereknek, megbecsülésük növekedne. Nem lenne ez hatalmas változás, a filléres gondok helyett legfeljebb a forintos gondokat jelentené számukra. Pártszempontból hatalmas szavazói bázist jelentenek ők, és családtagjaik, akik el is mennének szavazni. Értelemszerűen az LMP-t súlyoznák. Mit lehet várni egy párttól, ha csak annyi ígéretre futja, hogy börtönbe juttatja az épen regnáló Kormányzat és körének szerinte vétkes tagjait kormányra jutása esetén?! Ezzel a törvényjavaslattal kivívhatnák maguknak a Néptől( akiket elvileg a demokráciában képviselnek), hogy Tényleg Más Lehet, ezek a Politikusok törődnek az elesettekkel is!

 

A Lehet más a politika kezdeményezés alapító nyilatkozata” 6. és a 7. pontja:” felszámolni a nyomor és a társadalmi kirekesztettség legszélsőségesebb formáit, megteremteni a társadalom leszakadt egyharmada felemelkedésének lehetőségét,”

A minimális nyugdíj nyomorszint fölé való felemelése az LMP alapvető célkitűzési közé tartozik. Jelenleg az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 Ft. Kilenc éve változatlan összeg. A magyar társadalomban nem lenne annyi erő, hogy ezt a lehetetlen helyzetet megváltoztassa? Kilencmillió ember nem képes egymillió honfitársának biztosítani az életben maradáshoz szükséges alapvető javakat? Ez nem ingyenpénz, amivel az Alapjövedelmet el lehet utasítani! Ezek az emberek, sokan közülük a rendszerváltás farkastörvényei következtében jutottak ide, dolgoztak, de például a munkaadó nem jelentette be őket. Most ezért szenvednek. A társadalom alapvető érdeke, hogy elkerülje az éhséglázadásokat. A frontvonal, a párt szavazóbázisának kiszélesítése a gazdasági téren keresztül is zajlik. A magyar elesettek támogatása keresztényi kötelesség. A Költségvetés tételeiben a 100 000 ft-os minimálnyugdíj összegére való kiegészítés, csak alamizsna a rászorulóknak. Amit a kereszténydemokratáknak erkölcsi kötelessége támogatni.

Tűzzön ki az LMP egy fő célt, az Alapító Nyilatkozat pontjainak megfelelően, és vigye széles nyilvánosság elé a 100 000 forintos minimálnyugdíj ügyét! Jelentesse meg politikai hirdetésekben, fórumokon, sajtótájékoztatókon, osztogasson szórólapokat. A nyári politikai uborkaszezonjában jó esélyjel kerülhet be ez a híranyagok közé. Használja fel a nyilvánosság erejét ennek a nemes ügynek szolgálatára.

 június 16.

Az LMP megszervezésekor Schiffer András példát akart mutatni a demokratikus pártszervezés megvalósítására. A kísérletével a valódi, ténylegesen demokratikus hálózatszervezést valósította meg, a demokratikus elveknek megfelelően, ami a helyi kisközösségek megerősödését hozta. A bázisdemokráciára épített pártban a helyi bázisok tekintélye, véleménye, erőteljes súlyt képviselt a párt irányvonalában, úgy, ahogyan demokratikus körülmények szervezési körülményei között az emberi viselkedés működik. Schiffer felismerte, hogy a helyi csoportok érdeke, a helyi vezető személyi tekintélye, irányíthatatlanná teszi a pártot. A „Kongresszusok” rendszerében az együtt való vitatkozás, a „mindenki véleménye fontos”, mindenkinek joga van beleszólni a döntésekbe oda vezetett, hogy a központi irányításában blokkolt párt, a helyi vélemények, érdekek hálójában vergődött. Ezért Schiffer kénytelen volt leszámolni a helyi érdekcsoportokkal, ezáltal elveszítette azok sokszínű, értelmiségi, kezdeményező tagjait is. Az LMP baloldali gondolkodású tagjai kiléptek a pártból és megalakították a PM-et.

A helyzet azonban semmit sem javult, a párt foglya maradt az Alapszabályzatnak. A párt alapszabálya ugyanis olyan jogkörökkel ruház fel bizonyos pártbeli tisztséggel bírókat, amelyek révén éppúgy szűkíthetik egy választott társelnök mozgásterét, mint a frakcióét. A szervezeti rendszerből fakadó irányítási nehézségek felőrölték, kilátástalanná tették Schiffer András lehetőségeit. Felülemelkedett a rendszeren és háttérbe vonult.

A zöld mozgalmak nem tartoznak a politika fő vonalába, de képesek megerősödni olyan országokban, ahol fejlett a civil társadalom. Egy fejlett társadalom polgárai már törődhetnek az ország, a város ügyeivel, a tiszta környezettel. Magyarországon még szó nincs ilyesmiről. A zöld mozgalmak olyan országokban tudnak sikeresek lenni, ahol széles középosztály, több nagyváros, ipari övezet található. Magyarországon a vidéki szavazók számára semmit sem jelent a zöldmozgalom, pedig ők elengedhetetlenül szükségesek az országosan sikeres párthoz. A vidékieket nem érdekli a káros széndioxid kibocsátás, mert a kályhába tüzelő kell, a traktornak, kocsinak, mennie kell, a szélturbina darálógép a madaraknak, a napelem meg drága vacak. Paks meg nem érdekli, most is ott az atom, a lényeg az, hogy jön az áram. Az LMP helyesen mérte fel, hogy túlhaladott a politika jobb-bal oldal meghatározása. Ezért jól irányul politikája az önálló nemzeti patriotizmus felé. A magyar vidéket az értelmiségi gondolkodással nem lehet megközelíteni. A Jobbik a rendcsinálás hirdetésével a lényegét ragadta meg napjaink vidéki társadalmának. A gazdálkodóknak a mezőgazdasági termeléshez a betakarítás magántulajdonának biztonsága kell. Nélküle nem termelnek, mert másnak minek?! A Jobbik meg járőrözik, igyekszik a magántulajdont védeni. A Jobbik jelenleg szembekerült az oroszokkal. „Oroszország külügyminisztériuma jelentésében már neonáci pártként említette a Jobbikot, amiről a liberális sajtó többnyire oroszországi támogatottságot feltételezett.”/hidfo.ru, 2015. 07. 25./

 Az LMP-nek egyvalakivel kell összefognia és együttműködnie: A választókkal. A Fideszt kritizálja az összes baloldali párt. A választók szempontjából ez nem alap arra, hogy leváltsa szavazatával a regnáló kormánypártot. Kritizálni ő is tudja, de érdemben megváltoztatni a helyzetet nem.  Mint ahogy az ellenzéki pártok sem. Akkor meg miért váltaná le azokat a választáson, akik legalább már jól összeszedték magukat?! Köszöni szépen a lehetőséget, de újabb éhes szájakra nincsen szüksége.

Zöld programmal és tevékenységgel, baloldali irányultságú a Párbeszéd Magyarországért Párt is. Két hangsúlyozottan zöld programú párt, enyhén szólva is sok ennek az országnak. Mivel kicsi a valószínűsége a velük való egyesülésnek, összefogásnak, lebeszélni őket meg nyilván nem tudják erről az önmeghatározásukról, ezért az LMP-nek valamit lépnie kell. Vagy egyesül, vagy összefog, vagy nem erőlteti a saját kivitelezésű zöld programot, mivel amúgy sem a zöldmozgalom vitte be a Parlamentbe. Maradhat a helyzet így is, de akkor a két zöld ökopárt között találomra választhat az a csekély számú választó, aki számára kedves a természet épségének megőrzése.

Az LMP baloldali, globalizáció ellenes, kizsákmányolás ellenes, EU-szkeptikus, multi ellenes, atomenergia- ellenes, külhoni magyarsággal jó kapcsolatot kívánó, patriotizmus felé hajló, állami szabályozás párti, környezetvédő, ökogazdálkodás-párti, nagybirtokellenes, szegények felé forduló, női egyenjogúságot hirdető párt. Az LMP programjából, kis túlzással, ennyire kíváncsiak a választók.

Az LMP rendkívül demokratikus, decentralizált szervezetű párt. Tisztújításokat is kifejezetten gyakran, 6-18 havonta tartanak. Ennek célja az, hogy egyetlen tisztségviselő, vezető se érezhesse magát pozíciójában bebetonozottnak. Ennek a szervezeti rendszernek az lett az eredménye, HOGY A PÁRT TISZTSÉGVISELŐI ÉS TAGSÁGA FOLYAMATOSAN A PÁRT BELSŐ ÜGYEIVEL VAN ELFOGLALVA. EMIATT A TÉNYLEGES ÉRDEMI MUNKÁRA KEVÉS ENERGIA JUT. Ha megtartja azt a felépítményt, a helyzet nem fog változni. Ez a szervezeti rendszer önmagában generálja a belső feszültségeket, az állandó pozícióharc állapotát tartja fent. Ez egy rossz rendszer. Az önmaga ügyeivel elfoglalt LMP nem lesz képes a választókat hatásosan megszólítani. Egész egyszerűen nem lesz már rá energiája.

Felhasznált irodalom: sopianae.eu

 

július 17

Bernadett szövegét kissé szétszedem, bocsánat a belenyúlásért.

Bernadett: Sokszor egyébként tényleg nehéz egyről a kettőre jutni párton belül. Az LMP nem olyan, mint a Fidesz, ahol Viktor megmondja, merre van az arra. Másfél évente komplett új elnökségünk van..

.[Pontosan elmondja, hogy milyen alapvető hibák vannak a párt szervezetében. A döntések lassulásának oka többek között az, hogy nincsen pártvezető(ez sajnos politikailag terhelt szó), vagy egy szűk vezetői csapat, akik az LMP aktuális irányvonalát meghatározzák. Vezetés nélkül elvész a nép! Kell lennie egy ideológiai igazodási alapnak, pártprogramnak, amely meghatározza az LMP irányultságát. A vezetés feladata a párt napi politikai döntéseinek igazítása az alapelvekhez. A vezetettek pedig ehhez igazodnak. Elküldhetik a vezetőségnek aggályaikat, de az nem mentesíti őket a vezetőség döntésének végrehajtásától. Másfél évente komplett új vezetőséget felállítani, olyan luxus, amelyet nincsen párt, amely hosszú távon túlél.]

Strumf: Ez jó szabályzat egy értelmiségi klubnak, de akkor trécseljenek meg mondjuk adjanak ki folyóiratot. Párt így nem tud működni. 

[A politológus tökéletesen jól látja.]

B: Elég sok zöld párt meg tudta csinálni Európában. Itthon mi vagyunk az elsők. És csak így tudunk működni. Ha lenne egy nagy megmondóember, már régen szétesett volna az LMP. 

[A Nyugat-európai zöldpártok társadalmi környezete messze áll a magyar valóságtól. Ha helyes lett volna az irányítási szervezetkoncepció, akkor nem kellett volna távozni az alapító pártelnöknek. És nem cserélődött volna le az LMP személyi állománya. Ha már egyszer nem bővült. A megmondóemberek tényleg képesek szétverni a közösséget, de a karakteres vezető, vagy vezetők, nem megmondóemberek, hanem irányítók.]

S: Miért nem bővült akkor a párt? Nem azért, mert a kis helyi csoportok betartanak, hogy alkalomadtán ők kerüljenek be mondjuk a helyi önkormányzatba? 

B: Nem. Ez teljes félreértés. Inkább az van, hogy nem fogadunk be bárkit. Érdemi beleszólása van a politikánkba annak, akit felveszünk. Ez a bázisdemokrácia lényege. Sokkal jobban meg kell tehát néznünk, ki az illető. Jobban szűrünk, mert a tagoknak több hatalom van a kezében, mint más pártoknál.

Az LMP szervezeti koncepciója a gittegylet tökéletes megvalósítása. Együtt rágják a gittet. A törpepárt biztosításának tökéletes megvalósítása, hogy szűrik(!) a tagokat, (egy politikai párban?!) és hatalmat adnak az egyszeri párttag kezébe(!). Az intenzív párttagbővülésben ellenérdekelt a párt. Az elnöknek nincsen hatalma, csak „tekintélye!?” „A gittegylet egyben olyasmi is, ami megkülönböztet a többi, közönséges földi halandótól. Egy olyan társaság, ahová akárkit nem vesznek fel, fel lehet vági a tagsággal, ugyanakkor egy titok, ami összeköt a többi taggal. Baráti társaság, elvár bizonyos viselkedést, és a többieket le tudják nézni, akik nem tagok. A gittegylet egyben egy teljesen civil szerveződés, bizonyosan roppant sikkes és divatos dolog is. Többre tartanak bizonyos, általuk elvárt viselkedést és maguk által kreált szabályokat, mint az emberséget.” /gyakorikerdesek.hu/

Normális szervezetekben hogyan hozzák a demokratikus döntéseket?

„Az adott pártba azok lépnek, akik aktívan részt kívánnak venni a politikai életben, segíteni akarják azokat a célokat elérni, melyet az adott párt tűz maga elé.
A célokat általában programokban fogalmazzák meg.
Normális esetben ez nem vágyálomgyüjetemény, hanem nagyon konkrét cselekvésekre tett ígéret, melyet akkor kell beváltani, ha a párt választást nyer.[..]A demokratikus centralizmus azt jelentette, hogy a döntéseket demokratikusan kellett előkészíteni, meghallgatva minden párttag véleményét, majd a demokratikusan meghozott döntés után további vitának nem volt helye, minden párttagnak minden fórumon a párt döntését kellett képviselnie és érvényre juttatni, a magánvéleménye ellenére is, adott esetben.
Ez biztosította, hogy a döntések mögött erő legyen, és a párt döntéseit komolyan vegyék a párttagok - de a párt ellenfelei is. Ha nincs egységes fellépés, egységes viselkedés, akkor nincs párt sem.”/ pupublogja.hu/

Gábor Szabó‎  LMP - Lehet Más a Politika

Egy összefoglaló: Schiffer András által megalkotott LMP szervezete a bázisdemokrácia elveinek alkalmazására épül. Ebben a szervezeti formában az egyes párttagoknak jelentős befolyása van a párt politikájának kialakítására. Következésképen a pártvezetés csak olyan tagokat vesz fel, akikről tudható, hogy magukévá teszik és elfogadják a párt alapvető értékrendszerét. Eddig a tagok elfogadták Schiffer vezetését, nem kizárólag a működési szabályzat, hanem a vezetői tekintélye alapján. Ez a tekintély Schiffer Andrással együtt eltávozott. Ezért állították a pártéletet ismerők, hogy ezzel vége a pártnak. Igazuk van, a pártvezető tekintélyének elfogadása nélkül, nehéz az LMP-t irányítani. A demokratikus bázisközösségek hálózata rendkívül lelassítja és megnehezíti a döntési folyamatot. A központi irányítás meggyengülése, Schiffer kiválása vezetési anarchiát okozhat. Helyi kiskirályságok alakulhatnak ki a bázisokon, amelyek akár megkérdőjelezik a budapesti vezetés irányító szerepét. A sűrűn változó komplett vezetéscsere instabillá teszi a szervezetet, amelyet eddig csak Schiffer tekintélye tartott fenn. Azt vetíti előre a sűrű kongresszusi rendszer, hogy időnként akár a pártvezetőket is lecserélhetik. 
A sajtó Schiffer tájékoztatója után azonnal Hadházy Ákost jelölte meg, mint lehetséges társelnököt. Nem volt nehéz behatárolni őt, lehetséges jelöltnek. Kiemelkedően harcos karakterű, tekintélyes politikus, aki láthatóan alkalmas erre a pozícióra. Ez a gyengesége is. A helyi közösségek hálózatában nem kívánatos az erőskezű politikai vezető, aki ráadásul nem az LMP-ben kezdte. Hadházy már utalt is rá, hogy lassú a döntési mechanizmus. Feltehetően felszámolná ezt a minden kérdést gondosan megrágó, elemző, kompromisszumokkal terhelt döntési láncot, vezetővé való megválasztása esetén. Az LMP rendszere a körülményes, lassú döntéshozatalra, a megfontolt központi vezetésre van kitalálva. Amint ezt az idő megmutatta, még így is lehet eredményesen politizálni, elfogadják a választók ezt a pártmechanizmust. Legalábbis Schiffer vezetésével. Feltehetően nélküle nem, de ez ma még csak feltételezés lehet.
 
A választók nem szeretik a bonyolult dolgokat. Schiffer igyekvő, szerethető karaktere, szimpatikus volt a választóknak. Azok a balosok, akik benne emlékeztek még a szocdemekre, akik nem akartak más irányú baloldalra szavazni, megfelelő volt az LMP. A baloldali pártok mind egyforma, mindegyik ugyanúgy politizál: Feljelentik a kormány disznóságait, Brüsszelbe tiltakoznak és feljelentenek, elmondják minden rossznak a kormány politikáját, gazdasági döntéseit. Semmi különbség sincsen köztük. Így a pártvezető karaktere alapján húzzák be az ikszet. A kommentekből látható, szó sincsen a pártprogram ismeretéről, Schiffert szerették. A Fidesz, ezt felismerve nem is foglalkozott ilyen tételes irománnyal, úgyis szimplán érzelmi alapon döntenek a választók, a pártvezető személyisége alapján. Orbán miniszterelnök úr sikeres, szerethető karakter előttük. A focibajnokság hevületében mindent elnéznek neki. Most mutatkozik meg, milyen tehetséges politikus a miniszterelnök. Elviselte személye elleni támadásokat a foci miatt, most learatja a népszerűséget, népünnepélyek zajlanak az utcákon a válogatott győzelmekor. A fanyalgó baloldal pedig hiteltelenebb, mint valaha. Milyen nevetséges lenne, ha most állna ki azzal, hogy le kell váltani a stadionépítő kormányt!
 
Tisztázatlanná vált Schiffer pozíciója a párt döntési mechanizmusában. Van is Schiffer, aki ténylegesen nem hagyta el a pártot, meg nincs is Schiffer, aki viszont fenntartja magának a beleszólás lehetőségét. Lehet, hogy valamilyen közjogi pozíciót ajánlottak számára, azért vonult a talonba. Ezt az idő fogja megmutatni. Amíg ez eldől, a jelen helyzetben nagyon kedvező lenne a virtuális, vagy alapító pártelnök pozícióját létrehozni a társelnöki rendszerben. Ez átsegíthetné a jelen bizonytalan helyzeten az LMP-t. Ezzel Szél Bernadett meg tudná mutatni, hogy alkalmas a schifferi, sikeres irányban pozícionállni a pártot, vagy szükség van melléje egy valódi társelnökre. Esetleg mégis visszatér az alapító elnök. Addig is virtuálisan ott van a pártvezetésben és nem jön létre küzdelem a schifferi irányvonal és az új társelnök irányítása között, ami nem megvetendő nyereség a pártvezetés szempontjából.
Eddig egyértelmű volt a választóknak, Schiffer volt a meghatározó a súlyozott pártelnök, aki mellett ott volt Szél Bernadett. Ha marad a társelnöki rendszer és új férfit választanak a pozícióba, akkor a megszokott Szél mellett felépül egy férfi társelnök is. Mindketten versenyezni fognak a hangsúlyosabb pozícióért, ami elhamarkodott megnyilatkozásokhoz vezethet. Ez tényleg képes felőrölni a pártot. Amin azért a sikeres működésért azért változtatni kellene. Schiffer háttérbe vonulásával elvesztette a húzó karakterét. Ezért a párt tagságát, szimpatizánsainak körét kellene bővíteni, amit a jelenlegi pártstruktúra lehetetlenné tesz. A sajtóból szerzett ismereteim szerint az egyszeri tagnak jelentős befolyása van a döntésekben. Ha ez igaz, akkor ez blokkolja a párt növekedését, nem lehet felvételi vizsgát tartani minden tagfelvételnél! Változtatni kell: Az egyszerű tagság nem jár semmiféle beleszólási, szavazási joggal. A tagságba való belépés lehetővé teszi a tisztségviselői pozíció megszerzését. A beleszólási jogok kizárólag a tisztségviselőké legyenek. Máris könnyebb a tagtoborzás. Ennyi.