Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Arany László: Mars–enigmák – 2. Kutatási anyag - fordítás - 2006.

2019.12.28

6. A Spirit marsjáró felvételei a Mars egéről

Az első felvételt a Spirit Műszaki navigációs kamerája készítette a marsi kutatásai 16. napján (Sol 016), szokatlan tárgyak jelenlétét igazolván a marsi égen. Megjegyzendő a Spirit képalkotásával kapcsolatban, a Műszaki navigációs kamera képfelbontó-képessége kicsivel jobb, és több részletet képes ezért megmutatni, mint a tudományos Panoráma kamera képalkotója - legalábbis ez derül ki a nagyközönség számára is elérhetővé tett fotókat elemezve, melyeken látható az égen „valami”. A most bemutatásra kerülő égi objektumok a Panoráma kamera felvételein is láthatók, de sokkal halványabban.

 

A kép előterében a felszín egy részletét láthatjuk, két sekélyebb bemélyedéssel. Jól megfigyelhetők a világosabb és sötétebb területek, a sziklák a középtől jobbra. Minderre azért hívom fel a figyelmet, mert ha az ember legközelebb ilyen hivatalos fotókat vizsgál, akkor tisztában legyen a pontos fényviszonyokkal, legyen összehasonlítási alapja.

Vessünk egy pillantást a jobb oldali kicsiny sötét objektumra a horizont felett – nyíl mutat rá – úgy fest, mintha kicsiny de szilárd tárgy lenne. Ilyen a konzisztenciája. Kicsiny mivoltát a közelebbi  pillantás is megerősíti. Nézzük meg a másik nyíllal jelzett objektumot is. Jól láthatóan hiányzik az egyik része, a hivatalos képkivágás lefelezte. Könnyen észrevehető, az objektum függőleges irányultságú a Mars felszínéhez képest.

Ez a bizonyos látvány, rajta a két fekete „pöttyel” az égen, meglehetősen tipikus, hiszen újra és újra felbukkan a Spirit felvételein. Mindig pontosan ugyanabban a távolságban vannak, mozgásuk párhuzamos a horizonttal, mintha összetartoznának. Olykor a jelen két objektum hasonló vidékek felett bukkan fel, mint itt látható, olykor sokkal síkabb vidékek fölött, olykor magányos hegycsúccsal a távolban, megint máskor hegylánc felett. Mozgásuk nem sokkal tér el a bolygó tengelyforgásától, és nem kötődnek egyetlen speciális területhez sem.

Továbbá, ezek az objektumok olykor lefelé és felfelé is mozognak, mintha össze lennének kötve. Olykor közelebb vannak a horizonthoz, olykor eltávolodnak attól. Sokszor mindkettő látható, másszor csak a (balra lévő) függőleges irányultságú. Olyan is előfordul, hogy egyik sem látható, ilyenkor talán mindketten a horizont alatt, vagy messze felette vannak - kiesve a kamera látószögéből. A fotók sorozatából az derül ki, mindkét kicsiny objektum valós, nem pedig a képfeldolgozások „hibájából” került az égre.

 

Amire még szeretném felhívni a figyelmet, az az ég fényes textúrája. Észreveendő határozott mintázata. Pontosan ugyanez figyelhető meg valamennyi, az eget is ábrázoló, Spirit felvételen – az elkövetkezendő felvételeken alaposabban is szemügyre vesszük e jelenséget. Az égbolt itt teljesen tiszta, ezt várjuk el egy ritka légkörrel rendelkező égitesttől, nem látható rajta természeti képződmény. Mivel a Spirit felvételei ebből a szempontból azonosak, fontos mindezt megjegyezni.

 

A sorban a második felvételt a „Kockázat” (Hazcam) kamera készítette a 12. napon (Sol 012). Az első és hátsó Hazcam kamerák jóval nagyobb parabolikus látószöggel rendelkeznek, ezért látjuk meghajlani a horizontot a bolygó felszínén. Ismét jól látható a bemélyedt terület, a nagyobb sötét szikla, ahogy az első képen is. A Guszev kráter térségében járunk. Nézzük meg az égboltozat mintázatát – melynek nem kellene ott lenni. Az égen ismét két objektum látható. A felszíni részletek nem olyan tiszták, mint az előző képen, mert a kép kontrasztjának növelése esetleg rontaná az égen feltűnő tárgyak kivehetőségét.

A második képet azért illesztettem be a sorba, hogy egyértelmű legyen: az égbolt textúrája és az égbolton feltűnő objektumok nem kamerahiba miatt keletkeztek, és nemcsak a Navigációs kamera felvételein láthatók. Az ég textúrája valamennyi Spirit-fotón észrevehető.

Az égen feltűnő objektumok legélesebben a Navigációs kamera fotóin láthatók, de feltűnnek a Panoráma kamera képén is, habár sokkal halványabban és nehezebben észrevehetően. Tudván azt, hogy a Panoráma kamera felbontó-képessége messze jobb, a minőségromlás a képek tömörítése miatt is bekövetkezhetett, ám sokkal inkább valószínű, szándékos, a nyilvánosságnak szánt minőségrontásról van szó.

Könnyű észrevenni, a második képen az égen látható két objektum közelebb van egymáshoz az elsőhöz képest– már ami egy képzeletbeli függőleges tengelyt illet. Azt is könnyű felfedezni, hogy e második képen a magasabban látható objektum tengelye vízszintes irányultságú – az első képen függőleges volt. Talán azért, mert ebben az esetben egy másik objektumról van szó, és a kettő nem keverendő össze. Az is lehet, az első képen látható elnyúlt alak esetleg a Mars egyik holdja, ám az is lehet, hogy mesterséges (vagy a mienk, vagy az övék) égitestről van szó.

A Hazcam felvételén látható másik objektum sokkal inkább UFO jellegű, megfigyelhető hengeres alakja, végei levágottak, és mi éppen valamelyik vége felől láthatjuk. A legnyilvánvalóbb érv emellett a felső felületén megcsillanó napfény, illetve az ezzel ellentétes oldalon megjelenő sötét árnyék.

 

Ez utóbbi objektum tehát határozott felszínnel rendelkezik, emiatt élesen elüt a hosszúkás objektumot körülvevő ködszerű környezettől. E körülmény egyértelműen alátámasztja azt, hogy a tárgyalt objektum mélyen az atmoszférában van, annak alsó, de legfeljebb közepes magasságú térségében, pontosan olyan magasságban, ahol a repülőgépeink közlekednek bolygónkon. Amit látunk tehát, az egy repülő objektum. Az elemzésnek ezen a szintjén nem mondható több róla.

 

A harmadik képet a Spirit műszaki Navigációs kamerája készítette a 10. napon (Sol 10): ezen a felvételen már négy sötét objektum látható – nyilakkal jelezve. Kicsit halványabbnak és távolibbnak tűnnek, de mindez ezért, mert a kép méretét kicsit csökkentettük, hogy mind a négy elférjen rajta, emiatt valamivel kisebbnek tűnnek és messzebb lévőnek. Ha valaki követi a fotón megadott hivatkozást, eredetiben kissé alaposabban megvizsgálhatja azt.

A kép feliratozása: balról haladva – 1.) az első fotón is látható, függőleges irányítottságú sötét objektum; 2.) új, az első képen nem látható, kerek objektum; 3.) az első képen is látható kör alakú objektum; 4.) új, hosszúkás, a horizonthoz képes szöget bezáró objektum.

Meglehetősen szokatlan képnek számít az itt bemutatott, hiszen a Spirit felvételein általában két objektum látható, az előbbiekben már tárgyalt megjelenéssel. Az mindenképpen egyértelműnek tűnik, hogy a négy objektum részben azonos lehet a korábbi kettővel, de mellettük további kettő, pontosan azonos tulajdonságokkal rendelkező is felbukkan.

Ami rendkívüli módon figyelemreméltó, az a következő: az első és a harmadik képen egyaránt látható, hosszúkás, függőleges helyzetben lévő objektum, mindkét hivatalos fotón – meg van csonkítva! Talán éppenséggel ezt az objektumot használták, mint referencia-pontot a a képeken látható horizont-magasság meghatározására.

Az előző kitétel sohasem áll a kerek objektumra. Lehet nagyon közel a horizonthoz, vagy nagyon távol tőle, egyúttal a hosszúkás objektumhoz is, ám sohasem használatos referencia pontként. Mindez érvényes a további objektumokra is.

Hasonlóan, igen figyelemreméltó az is, hogy mindezek az objektumok csak a leszállást követő periódusban jelennek meg a Spirit felvételein, akkor, amikor az hivatalosan „szoftverhibákkal küszködött”, s a hibák „kijavítását” követően, a rejtélyes objektumok is eltűnnek a felvételekről. Ez a tény meglehetősen különös… Vajon miért távolították el a fotókon látható objektumokat a Mars egéről? Netán önmaguktól „álltak odébb”?...

A harmadik képen szembetűnő a jobb szélen felbukkanó objektum, ugyanis – az eddigiektől eltérően – szöget zár be pozíciója a horizonthoz képest. Számomra ismét úgy tűnik, UFO jellegű eszközzel van dolgunk, mely mélyen a Mars atmoszférájában repül. Alaposabb vizsgálat révén megállapíthatjuk, hosszúkás alakja nem pontosan olyan, amiként a második képen feltűnik, ahol láthatólag szilárd felszínnel (burkolattal) rendelkezik, árnyékhatást keltve. Ebben az esetben a hosszúkás alakot sokkal inkább az objektum gyors mozgása okozza, túlságosan sebesen mozogva ahhoz, hogy több képelemen is felbukkanjon. A mozgásáról ennél többet nemigen lehet mondani a kép gyenge minősége miatt.

 

Mivel a korábban említett két sötét objektum számos Spirit felvételen felbukkan, felmerülhet a gyanú, esetleg ezek nem valós dolgok, hanem a kamerák képét feldolgozó szoftver hibái. Vagyis: a képeken látható objektumok valóban a marsi égen vannak, vagy véletlenségből kerültek rá a felvételek „megdolgozása” során? Lehetséges, hogy hibás „fedőprogramot” használtak az égen felbukkanó objektumok elrejtésére, és emiatt keletkeztek az újra és újra felbukkanó „objektumok”?

 

A negyedik felvételen az első kép nagyítását láthatjuk. Amint tisztán kivehető, a felvételen erős zoomot alkalmaztak, sötétítést és kontrasztnövelést – emiatt az ég képe teljesen összezavarodik. Most már tisztábban látható a sötét, kerek objektum.

Jól megfigyelhető a háttér „abrosz” kinézete. A második képről kinagyított objektum képe itt – hangsúlyozott. Az égbolt mintázata a képtömörítés következménye. Fontos emlékeztetni, habár a Spirit kamerái hihetetlen jó felbontóképességgel rendelkeznek, a nagyközönség mindebből csak annyit érzékelhet, amennyit a NASA és a JPL hajlandó nyilvánosságra hozni eredeti minőségben. Az archívumokban látható felvételek túlnyomó többsége igen nagymértékben lerontott. A szándékos minőségrontás az enyhétől a nagyon súlyosig terjed, de inkább alkalmazzák az utóbbi megoldást. Jelen felvétel esetén a minőségrontás jelentős, ez okozza a gyenge felbontást.

 

Minderre onnan lehet következtetni, hogy ha valaki ezeknek a képeknek mindössze 10%-kal növeli a nagyítását, azonnal nagyított pixelekbe ütközik és szemcsézettségbe, az erősen tömörített képek jellemzőire, melynek következtében a részletek elvesznek. Emiatt a hivatalos fotókon megjelenhetnek kinagyított pixelek is.

[....]

8. Gigászi növények és nyíltvizű tavak a Marson

A következő fotók a Mars Observer M09-02042 katalógusszámú képszeletének részleteiből valók. Érdemes összevetni a M08-04688 jelű felvétellel. Szembetűnőek a hatalmas növények. A két felvétel annyiban is különbözik egymástól, hogy a rajtuk látható teremtmények életciklusa eltér.

 

 A növények felfedezésének tudományos érdeme Joseph Skippert illeti. A felvétel felbontóképességének ismeretében a kép közepén látható növényre az egészen elképzelhetetlen  990 m-es átmérő adódik a legszélesebb pontjánál! A képen nyíl jelzi az említett növényt.

 

 

A második felvétel az egyik legjobb azok közül, melyeken tavakat láthatunk. A kék színű feliratok nyíltvizű tavakat mutatnak. A fehér nyilak jelentése balról-jobbra: rejtőző patak, a két nagy tavat kapcsolja össze; vízgyűjtő; patakok rendszere, a vízgyűjtőt és a nagyobbik tavat kötik össze.

A felvétel talán nem a Mars bolygóról készült legkülönlegesebb kép, viszont egészen egyedülálló abban a vonatkozásban, milyen tisztán kivehetők rajta a nyíltvizű tavak. Ezt a képet talán csak az európai Mars Express némelyik felvétele múlja felül, ahol színesben láthatunk nyíltvizű tavakat, igaz, a Mars egy másik területén.

Habár a jelenleg tárgyalt fotó felbontása nem túl jó, a rajta megjelenő tórendszer léte nyilvánvaló. Számomra teljesen elképzelhetetlen, hogy bárki, jelen fotó szemrevételezése során bármilyen más,  meggyőző következtetésre juthatna, mint arra, hogy a Mars felszínén nyíltvizű tavak találhatók. A jobb alsó tó átmérője nagyjából 450 méter a legszélesebb pontjánál és körülbelül kétszer ilyen hosszú. A kiterjedése tehát elég nagy. A felső tóban elhelyezkedő sziget a képnek perspektivikus látásmódot kölcsönöz, segít pontosan felismerni a szóban forgó tavakat.

[...]

Az eddigiekből jól látható, miért nem nyűgöz le személy szerint engem a NASA, a JPL  és jóformán egyik „hivatalos”, űrkutatással foglalkozó szerv magyarázata, legyen bármiről szó, kezdve pl. a holdraszállástól egészen az űrszondák által készített nagyfelbontású fotókig, amikor egyértelműen látható, milyen háttértevékenységeket folytatnak. Ragaszkodásuk saját „tévedéseikhez”, már-már paranoiás jelleget ölt. Félő, semmi de semmi jele annak, hogy álláspontjukat, hozzáállásukat csak egy jottányival is megváltoztassák, picivel kevesebbet hamisítsanak, és egy picivel – legalább – őszintébbek legyenek…

aranylaci.freeweb.hu/mars-enigmas/mars-enigmas-2.htm