Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

Göbölyös N. László: Hajó volt a trójai faló

2017.11.13

 Ókori szövegeknél előfordult már legendás tévedés, pl. Mózes „szarvai” esetében, amely egészen Michelangelo szobráig kísértett. A „faló” gondolatát vette át Vergilius is az Aeneisben. Tiboni professzor szerint a tévedésre az adott okot, hogy az eredeti homéroszi szövegben a „hüpposz” kifejezés szerepel, ami görögül valóban lovat jelent. Csakhogy itt egy föníciai hajófajtát jelöl, amely az építőmester Hippusra utal. A hajónak a lóhoz annyi köze volt, hogy orrát egy lófej díszítette. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A várnai csata és az elveszett király

2017.11.10

 Egy alig ötszáz fős, magyarokból és lengyelekből álló lovascsapattal megrohamozta a velük szemben álló janicsárok cölöpsáncát. Janicsárok… A törökök elit katonái…

Ulászlónak és lovasainak mégis sikerült áttörniük a sáncon. Vesztükre. A törökök azonnal körbe fogták a támadókat és nem volt kegyelem. Ulászló leesett lováról, gyalog pedig semmi esélye sem maradt. Levágott fejét bizonyos Kodzsa Hizir nevű janicsár küldte el a szultánnak. A kopjára tűzött fej láttán a keresztényeken pánik lett úrrá, a törökökben pedig ismét feltámadt a múlóban lévő harci kedv.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Mit jelent a csengőfrász?

2017.11.05

 A csengőfrász az ötvenes évek teméke. Éjszaka jöttek a gyanúsítottakért és a fekete auutó már a ház előtt állt. Érdekes történet volt Rajk letartóztatása. Az előkészületek leplezésére felment Kádár a lakására és leültek sakkozni. Amikor elérkezett a sakkparti vége, Kádár felkiálltott? Sakk matt Laci! És abban a pillanatban csengetett be pontosan az AVH.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

II. Constantinus a hunok előtti lakosság meghódításakor egy ember a "marha" kijelentést teszi

2017.10.27

 Egy római feljegyzés is tanúskodik, melynek során a hunok előtti lakosság meghódításakor tartott beszéde során II. Constantinus császárnak a "marha" kijelentést teszi, s feléje lábbelijét hajítja egy feltehetően Jász alán (Yazig) ember. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Szondi György, Drégely hőse

2017.10.20

 Ekkor játszódott le az Arany János megverselte jelenet. A végső küzdelemre készülő várkapitány hívatta két énekes apródját és követtel, valamint két török rabbal Ali pasához küldte őket, azzal a kéréssel, hogy a két fiút nevelje vitézségre, őt pedig temettesse el tisztességgel.

Ezután a várban található értékesebb holmikat máglyára vettette, paripáit leölette, hogy ne kerülhessenek a török kezére.

A magyar hősök utolsó csatája órákig tartott. Veszett vadakként küzdöttek a sokszoros túlerő ellen, de mindhiába. Sorra hullottak el, minden talpalatnyi földet a vérükkel öntözve. A kiontott vérükkel, melynek minden cseppjéért drágán kellett megfizetnie a töröknek. Így esett el Szondi György, aki túlélte Mohácsot…

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Rácz György: Megmérgezték-e Mátyás királyt?

2017.10.06

 Hunyadi Mátyás király 1490. április 6-án halt meg Bécsben. Halála után rögtön olyan hírek szálltak fel, hogy elképzelhető, hogy megmérgezték. Utolsó napjainak, óráinak eseményeit történetírója, Antonio Bonfini örökítette meg. Fraknói Vilmos történész Mátyás-monográfiájának írásakor 1889-ben megkérte Korányi Frigyes professzort, hogy a korabeli források által leírt tüneteket megvizsgálva mondjon véleményt Hunyadi Mátyás halálának okairól. Korányi megállapította, hogy a leírások kevésbé mérgezésre, inkább agyvérzésre utalnak. Korányi szakvéleménye Fraknói Vilmos hagyatékával került a Magyar Országos Levéltárba. Két mai történész, Kubinyi András és E. Kovács Péter is valószínűtlennek tartja a mérgezést.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Horthy Miklós utolsó élő testőre a Nemzeti Bank aranykészletének németek általi kifosztásáról /RÉSZLET

2017.10.04

 Farkas Ernő volt magyar királyi lövész-testőr szakaszvezető, az egykori elitegység, a magyar királyi testőrség utolsó élő tagja, sorsfordító történelmi események részese volt 1944 októberében, amelyről exkluzívan, a szemtanú hitelességével nyilatkozott az Origónak.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Genetikusok: A Kárpát-medencébe érkezők a hunok DNS-ével rendelkeztek, feltételezik, az avarok beszéltek magyarul

2017.09.27

 A finnugor származást lényegében ki tudtuk zárni, a többi csoportból pedig a hunok illenek leginkább a képbe, de a másik két csoport hozzájárulása sem zárható ki teljességgel. Ez a komponens a ma élő tuvaiak, burjátok, mongolok, mandzsúriaiak, kazahok, kirgizek, üzbégek, türkmének, őseitől származik. A régészeti szakirodalomból több alternatív elmélet is ismert, de úgy látom, hogy a mai régészek többségének a finnugor elmélet határozza meg a gondolkodását. Ez persze egyáltalán nem régészeti elmélet, hisz a honfoglaló maradványok egy „törökös” sztyeppei kultúráról árulkodnak. Ennek ellenére első bejelentéseink régészeti körökben igen ellenséges fogadtatásban részesültek. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Szolnok csillaga

2017.09.12

 Egy boldog végű történet: „…mint Nyáry Lőrinc, a szolnoki kapitány, aki ennek a hónapnak a negyedikén egymaga állott ki a százezernyi török ellen a vár kapujába.”  - írta Gárdonyi Géza az Egri csillagokban. 

De miért kellett Nyáry Lőrincnek – az „egymaga” kis költői túlzás, mert néhány embere mégis mellette maradt – ha nem is százezernyi, de több tízezer törökkel szembenéznie?

 
 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Nem az atombomba kényszerítette térdre Japánt a II. Világháborúban

2017.08.31

 A japán vezetők folyamatosan teljes érdektelenséget mutattak a városok pusztulása iránt. És ugyan kezdetben, 1945 márciusában ez még hibának számíthatott, az atombomba ledobása idejére már tényszerűen igazuk volt, azoknak semmilyen stratégiai hatása nem volt. Mikorra Truman amerikai elnök augusztus hetedikén híres beszédében a japán városok romba döntésével fenyegetőzött, addigra már nem volt mit romba dönteni. Akkorra már mindössze 10 százezernél nagyobb város volt, melyet még nem bombáztak, Nagaszaki augusztus 9-i lerombolása után pedig már csak 9. Négy ezek közül a legészakibb szigeten volt, amit az amerikai repülők nehezen tudtak elérni, illetve ott volt még Kyoto, de azt vallási jelentősége miatt húztak ki a listáról. Szóval Truman fenyegetése Nagaszaki után mindössze 4 város számára bírhatott fenyegetéssel. Persze a korábban már felgyújtott városokat le lehetett volna atomozni is, vagy még kisebb városokat választhattak volna célpontul, azonban utóbbiból sem volt sok: mindössze hat olyan 30 000 és 100 000 közötti volt, melyet nem ért még támadás.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »