Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

A betegeskedő gyermek Kossuth Lajost Teitelbaum csodarabbi gyógyította meg

2016.08.28

  Teitelbaum sátoraljaújhelyi rabbihoz fűződik az a monda, hogy már gyermekkorában megjö­vendölte Kossuth Lajosnak leendő nagyságát. A mon­dának több változata él máig is. Az egyik szerint gim­nazista korában járt Kossuth a papnál, aki megjósolta eljövendő dicsőségét. Vannak, akik úgy tudják, hogy a beteg gyermeket, Kossuth Lajost az anyja vitte el a rabbihoz, aki megjövendölte, hogy az ország vezetője lesz. Ez a monda Sátoraljaújhelyen és környékén a ke­resztény és zsidó lakosság körében egyaránt általánosan elterjedt.

 

AMIKOR A HABSBURGOKAT AZ OSZTRÁK TRÓNRA SEGÍTETTÜK

2016.08.26

 A magyar erők által támogatott osztrákok megsemmisítő győzelmet arattak, a csatában maga Ottokár is elesett.

Rudolf számára a magyar segítséggel kivívott győzelem azt jelentette, hogy megszilárdult német királyi hatalma és a nemrég még szinte jelentéktelen herceg megszerezte az osztrák tartományok feletti uralmat is. Habsburgok és Ausztria… Vajon honnan ismerős?

 

I. BÉLA KIRÁLY AKIRE A TRÓN RÁSZAKADT

2016.08.26

 Első szava a trónra lépés után kegyelemosztás volt; elleneit, kik szétfutottak az országba és azon kívül, visszahívta, nejeiket meghagyta birtokaikban. Országgyűlést hivatott össze, minden helységből kettőt az éltesebbek közül.

Még szigorúságában is tudott kedélyes lenni; midőn egy ízben a napimádók követeket küldöttek hozzá, azzal az őszinte kérelemmel: hogy hadd gyújtsák ők fel a keresztények templomait: a jámbor király, ahelyett, hogy mint elődei, kardélre hányatta volna a lázadókat, poroszlókat küldött le hozzájuk, nagy korbácsokkal s ütlegekkel verette szét az egész pogány forradalmat, melyet ha karddal támadt meg, tán ezrek életébe kerül. Soha sem lázadt fel többet a pogány vallás mellett senki.

 

Hitler csodafegyvere

2016.08.07

 lacapiuss632016.08.07. 01:37:51

Türingiábam az előrenyomuló szövetségesek viszonylag kis robbanóértékű (Hirosimai tizede) atomrobbantásokra utaló nyomokat találtak, Az erre vonatkozó dokumentumok mai napig titkosak. Úgy lehet a sorozat gyártás küszöbén álltak. Vajon miért ítélték meg úgy mind nyugati mind szovjet részről a későbbi megemlékezések hogy Hitler majdnem megnyerte a 2-ik világháborút. Ha ez a sorozatgyártás csak egy fél évvel ne adj’  isten egy évvel hamarább megtörténik egész máshogy alakult volna a történelem. Vajon hogyan tudott Hitler olyan politikusokat meggyőzni mint Szálasi akit egyéb őrültségei mellett a felettesei kiváló vezérkari tisztként és jó stratégaként jellemeztek.

 

Ungvári Krisztián: Sztálin, a becsapott csaló

2016.06.30

 A Putyin kormányzata által felmelegített biztonságpolitikai érvek, amelyek Sztálin áldozat szerepét hangsúlyozzák, nyilvánvalóan tarthatatlanok.

Hiszen a Hitler-Sztálin paktum éppen azt idézte elő, amitől a szovjet szerződő félnek leginkább tartania kellett volna (ha biztonsági szempontok vezetik), azaz a közös szovjet-német határt. Azt Sztálin pontosan tudhatta, hogy a német hadsereg nincsen abban a technikai helyzetben, hogy Lengyelország lerohanása után azonnal a Szovjetunió ellen forduljon, sőt azt is tudhatta, hogy szovjet segítség nélkül a német hadiipar egy hónapon belül leáll és Németországban élelmiszerellátása súlyos válságba kerül – még akkor is, ha Lengyelországot nagyobb veszteségek nélkül leverik. Ezt egyébként éppen a feléje jelzett német exportigények bizonyították a legjobban.

A paktum elítélői között is sokan akadnak, akik Sztálin döntését afféle szükséges rossznak tartják, mondván, hogy a szovjet diktátor mégiscsak legalább időt nyert, és végül is a Szovjetuniónak döntő szerepe van a náci Németország leverésében, amelyet előtte másfél évig erőteljesen feltápolt. 

 

Babucs Zoltán: A KASSAI BOMBAKRÁTEREK SŰRŰ FÜSTJÉBEN

2016.06.27

 A ledobott bombák közül egy nem robbant fel, s a jelentésekben rögzített bombatölcsérek elhelyezkedése, a közöttük lévő távolságok és szórásképük azt igazolta, hogy azokat egyazon géptípusból oldották ki, melyek egyszeri rárepüléssel húztak el Kassa felett, és összvetéssel szabadultak meg.A gép- és bombatípus ismeretének birtokában jelentősen leszűkíthető az elkövetők köre, hiszen azok szlovák vagy szovjet gyorsbombázók lehettek, így az elmúlt évtizedekben hivatalosan hangoztatott német, román, bolgár és magyar verziót is elvethetjük. 1939 előtt Csehszlovákia licencben gyártotta az SzB–2-t, amelyet B–71 jelzéssel rendszeresített légierejében. Később Szlovákia is kapott pár darabot ezen géptípusból, melyekre felkerülhettek a sárga tengelyhadijelek.

 bombaterhüktől. Mindezek azt igazolták, hogy a gépek személyzete összeszokott és gyakorlott volt.

 

Index: AZ ÓKORI GÖRÖGÖK TALÁLTÁK FEL A DEMOKRÁCIÁT, CSAK ÉPPEN SZÉGYELLTÉK

2016.05.27

 Periklészen kívül azonban tényleg nincs olyan jelentős kortárs, aki ne nézte volna le a demokráciát: a távolságtartó Arisztotelész ugyan nem tartotta a legrosszabbnak, mégis a szegények zsarnokságaként az „elfajzott” államformák közé sorolta. Platón pedig azt kifogásolta benne, hogy az egyenlőséggel a tudás helyett csak a folyton változó és folyton hibázó vélemény uralkodik a poliszban - azaz egy demokratikus közegben pont a magasabb rendű igazságokra, a Jóra való törekvés sikkad el. 

 

Lehet, hogy teljesen félreértettük eddig a magyarok őstörténetét

2016.05.18

Eddig az volt az általános tudományos vélekedés, hogy az Urálból a Kárpát-medencébe tartó magyar törzsek évszázadokig vándoroltak, és egy nagyobb déli kitérő után jutottak el a honfoglalásig. A legutóbbi régészeti eredmények azonban arra utalnak, hogy lehetséges, ez nem így történt. Hanem alig néhány évtized, 40–60 év telt csupán el az Urál vidékének elhagyása és a honfoglalás között. Továbbá a magyar törzsek egy másik útvonalon, az eddig feltételezettnél északabbról érkeztek.

 Sudár Balázs szerint nagyon fontos feladat a történeti források újraértelmezése. Vagyis észrevenni a középkori krónikákban, feljegyzésekben azokat az utalásokat, amelyek a magyar őstörténetről szólhatnak. „Amit eddig magyar néven kerestünk, azt nem biztos, hogy így fogjuk megtalálni” – figyelmeztetett Sudár. Kiket értettek a feljegyzések baskírok vagy szavirok alatt? Lehet, hogy a magyarokat? „Vagy az is lehet, hogy olyan népnevet kell keresni a feljegyzésekben, ami eddig eszünkbe se jutott.”

 

NEMZETI TÖRTÉNELMÜNK ELHALLGAT/TAT/ÁSA

2016.05.15

 Az ún. kalandozásokkal kapcsolatban több dolgot is le kell szögezni. Mindjárt el kell felejteni a magyarság e talán legragyogóbb korszakával kapcsolatban a legkisebb lelkifurdalást és kisebbrendűségi érzést. Legyünk rá mindenekfelett büszkék. Keresztény alapozottságú történetírásunk csak az augsburgi vereséget (955) próbálja belénk verni. A mintegy ötven megnyert csatánkról semmit nem tanítanak. Ez olyan, mintha a francia iskolákban Napóleonról csak azt tanítanák, hogy húsz éven át fosztogatott Európában, aztán szerencsére Waterloonál tönkreverték.

 

Előkóstolók élete: Van, aki ebéd közben is a haláltól retteg

2016.03.21

 Aki túl nagy hatalomra tesz szert, retteg, hogy elveszíti. Sokan képzelegnek arról, hogy megmérgezik őket, amire bőven volt is példa. Nem véletlen, hogy az előkóstolói szakma sosem bővelkedett önkéntesekben.

Rabszolgákat, foglyokat, jobbágyokat alkalmaztak a rettegő nagyurak, hogy kiderüljön , van-e méreg az ételben. Ha ők túlélték, biztonságos volt a menü. Az aggodalom nem volt véletlen: a diszkrét, láthatatlanul maradó gyilkosságok közül sokat mérgezett étellel és itallal követtek el - ez érvényes a gazdag múltra, de ne higgyük, hogy a jelenben nincs ilyenekre példa.

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »