Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

A magyar huszár, aki megmentette Lengyelországot

2016.02.21

 Muhr Albert szerint nagyapjának az életét jelentette a huszárezred, amely a limanovai csatával beírta magát a történelembe. Úgy tartja, s ezt a kutatások is alátámasztják, az őse által vezetett ütközet döntő fontosságú volt.

– Az oroszok ezt a limanovai részt nagyon erősen támadták, és bizonyos részüket el is foglalták. Hogyha sikerül az oroszoknak áttörni ezt a frontvonalat, akkor egész Krakkóig eljutottak volna, s Kis-Lengyelország lehet, ma is Oroszországhoz tartozna. Nagyapám teljes mértékben saját felelősségére vállalta, hogy mit is kell cselekedni, máskülönben elveszik az egész hadszíntér. Ez egy olyan huszárroham volt, amit gyalogosan végeztek a huszárok, lóról szállva pedig nem voltak gyalogsági fegyverrel felfegyverkezve sem. A korabeli festményeken is úgy van ábrázolva, hogy karddal vagy pisztollyal a kezében ő vezeti rohamra lóról szállva a huszárokat – meséli a huszárparancsnok unokája.

 

Hetek: Himnuszpszichológia

2016.02.21

 Az olasz „vidám”, a német „precíz”, a magyar „búskomor”, a francia „büszke”, a skót „fukar” – néhány sztereotípia, amely nem minden állampolgárra igaz, mégis beépült egyes népek kívülről történő, általános megítélésébe. Létezik-e néplélek, létezik-e nemzeti karakter? Ha igen, akkor miképpen definiálhatjuk? Akármilyen választ adjunk is a kérdésre, egy dolog bizonyos: a nemzeti himnusz sokat elárul az adott nép gondolkodásmódjáról, mentalitásáról, önképéről. Írásunkban néhány nemzet (brit, amerikai, orosz, német, magyar, izraeli) himnuszának sajátosságait vizsgáljuk, a teljesség igénye nélkül.

 

Hetek: Erdogan minaretje tőrré válna

2016.02.06

  Legalábbis erősen megkérdőjelezhető a török állam hivatalos álláspontja, miszerint a minaret felépítése csak azt a célt szolgálná, hogy az idelátogató turisták ne egy csonka dzsámit lássanak Szigetváron. A Zrínyi-emlékévben különösen oda kellene figyelni arra, hogy a több száz éve katonai agresszió által ide importált, és a magyar lakosság tömegeinek szenvedést okozó vallási ideológia ne éledhessen újjá, a „békés egymás mellett élés” álarca mögött. Ne feledjük: Recep Tajjip Erdogan török elnök 1997-ben még isztambuli polgármesterként egy beszédében büszkén hirdette: „A mecsetek a mi laktanyáink, a kupolák a sisakjaink, a minaretek a bajonettjeink, a hívek a katonáink.”

 

Tíz tény Szulejmán szultánról

2016.01.30

  Az ország lakossága ellen tudatosan alkalmazta a megfélemlítés fegyverét. Ezt nemcsak katonai megfontolásból tette, hanem ezt diktálta számára vallása is. A Korán 8. szúrájának (fejezetének) 60. verse ugyanis arra szólítja fel az iszlám követőit a nem muszlim emberekre vonatkozóan, hogy „keltsetek félelmet bennük!” Seregének szerves részét alkották a könnyűlovas martalóc csapatok, az akindzsik, akiknek a neve is azt jelenti: „égető, dúló”. E „hitharcosok” borzalmas pusztításai, brutális kegyetlenkedései nem csupán a zsákmányszerzést szolgálták, hanem azt is, hogy az újabb és újabb területek megszerzését félelemkeltéssel is előkészítsék. Várak, városok feladását is kegyetlen fenyegetésekkel igyekeztek siettetni.

 

Gyalázat, ha minaret épül Szigetváron a Zrínyi Emlékévben

2016.01.25

 Az ostrom után a törökök egy dzsámi (pénteki ima helyszínére alkalmas nagymecset) építésébe kezdtek a váron belül. A fából készült első mecsetet később lebontották, és ennek helyére épült fel az a dzsámi, amely ma is látható a szigetvári várban. Ennek a felújítását tervezi most a török állam. Ez volt az első muszlim imahely Szigetváron, ebben hangzott fel a hálaadó ima Allahnak Szigetvár elfoglalásáért, valamint itt mondták el a hódításoknál kulcsfontosságú muszlim imát, a hutbét Szigetvárral kapcsolatban. Ezzel az imával politikai és vallási tekintetben is végérvényessé kívánták tenni a terület fennhatóságát, ez jelezte, hogy Szigetvár az Oszmán Birodalom alá tartozik, valamint azt is, hogy a település az iszlám világ, a dár al-iszlámrészévé vált. A hutbe elmondása felelősséget is rótt a muszlimokra, mivel ezzel elkötelezték magukat arra, hogy a területet soha többé nem engedik át hitetleneknek. 

 

Az ún. "kassai bombázás" volt az ürügy magyar részről a hadbalépésre.

2016.01.13

  A később kormányszintre emelkedett vélemény szerint a támadó gépek szovjetek lehettek.
Ezt - látszólag - alátámasztotta egy fel nem robbant bomba cirill nyelvű feliratozása is.
Ennek a bombázásnak a hatására történt meg a hadüzenet. A II. vh. utáni kommunista történelemtanítás szerint - természetesen - a "fasiszta Németország" gépei bombáztak hogy a vonakodó Kormányzót befolyásolják Magyarország hadbalépése irányába.
A valóság azonban sokkal árnyaltabb!
Mint már írtam a logika alapján Németországnak nem volt érdeke a magyar hadbalépés. Ami pedig azt a feltételezést illeti hogy német gépek voltak a támadók, az cáfolja meg, hogy a korabeli német repülőgépek bombaszekrénye nem volt alkalmas a szovjet gyártmányú bombák befogadására!
Ugyanis a németek már az első világháború előtt áttértek a metrikus méretrendszerre, míg az oroszok/szovjetek a gyártmányaik egy részénél így a bombák előállításánál is az ún. "zoll" rendszerű mértékegységet használták.
És a fel nem robban bomba is zoll méretek alapján készült!

 

Megtalálták a Szahara ősi folyóit

2015.11.19

 A Nature Communications magazinban közzétett tanulmányban arról olvashatunk, hogy az itt kutató szakemberek műholdas radarképek, mikrohullámos vizsgálat segítségével pillantottak be a sivatag több méter vastag homokrétege alá, itt pedig ugyanolyan ősi üledékes rétegeket és kanyont találtak, amire korábban a nyugat-afrikai Mauritániában is rábukkantak. Ebből jutottak arra a következtetésre, hogy ugyanazon rendszerről lehet szó, vagyis az általuk Tamanrasett névre keresztelt ősi folyamrendszer a Szahara belsejéből egészen az Atlanti-óceán partjáig szállította az olyannyira értékes édesvizet. 

 

Őstörténetünk titkai a török fordítású ősgesztában

2015.10.27

 Évszázados hagyománya van az ősgeszta elhallgattatásának, és ennek oka tartalmában keresendő. Magyar nyelven íródott, valószínűleg már a X. században lefordították latinra, és elhelyezték a királyi könyvtár titkos részlegében. Buda eleste után két évvel I. Szulejmán Székesfehérvárt prédálta, és a Korán előírásához tartva magát elrendelte a „hitetlenek” iratainak megsemmisítését. A királyi könyvtár jelentős része a tűz martaléka lett, de a krónika megmenekült Mahmúd Terdzsümánnak (1510–1575), a szultán bécsi születésű tolmácsának, tudósának köszönhetően, aki a latin nyelvű kéziratot lefordította ótörökre.

316 esztendőre ismét nyoma veszett, míg Vámbéry törökországi útjáról hazahozta és az Akadémiának adta a 210 lapos, ún. szülüsz írástípussal írt kódexet. Egy évvel később, 1861-ben Budenz József egyéni és politikai motivációtól fűtötten letiltotta, zároltatta a művet. 110 évvel később megint felbukkant, nem kis bosszúságára a kommunista hatalomnak.

 

Valójában kik ölték meg Szent Orsolyát?!

2015.10.22

  

Több oktatási intézmény is felvette Szent Orsolya nevét. Ezért érdekes, hogy az iskolák névadója milyen valós történelmi események között vesztette életét, az iskolák milyen képet közvetítenek a mártírról. Fontos leszögezni, hogy ez nem a hunok több ezer nőt legyilkoló rémtette volt, amit a nyugat-európai akadémiai körök állítanak. Az Alfahír hírportál nem vádolható azzal, hogy ne tisztelné a keresztény hagyományokat, mégis mást állít a valós történelmi eseményekről.

 

Trianon 16. századi gyökerei – egy elkerülhetetlen vereség következményei

2015.10.13

 A mohácsi csata, majd Buda 1541-es elfoglalása hosszú távon sok tekintetben radikálisabb változásokat hozott, mint a trianoni békeszerződés – mondja Pálffy Géza történész. A„Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója szerint az újabb kutatási eredmények alapján több napjainkig élő toposzról is ki kell mondani, hogy tévedés. Magyarország nem ütközőállam és nem Habsburg-gyarmat volt, hanem védőbástya, de nem annyira a kereszténységé, mint inkább Közép-Európáé.

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »