Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

Az ún. "kassai bombázás" volt az ürügy magyar részről a hadbalépésre.

2016.01.13

  A később kormányszintre emelkedett vélemény szerint a támadó gépek szovjetek lehettek.
Ezt - látszólag - alátámasztotta egy fel nem robbant bomba cirill nyelvű feliratozása is.
Ennek a bombázásnak a hatására történt meg a hadüzenet. A II. vh. utáni kommunista történelemtanítás szerint - természetesen - a "fasiszta Németország" gépei bombáztak hogy a vonakodó Kormányzót befolyásolják Magyarország hadbalépése irányába.
A valóság azonban sokkal árnyaltabb!
Mint már írtam a logika alapján Németországnak nem volt érdeke a magyar hadbalépés. Ami pedig azt a feltételezést illeti hogy német gépek voltak a támadók, az cáfolja meg, hogy a korabeli német repülőgépek bombaszekrénye nem volt alkalmas a szovjet gyártmányú bombák befogadására!
Ugyanis a németek már az első világháború előtt áttértek a metrikus méretrendszerre, míg az oroszok/szovjetek a gyártmányaik egy részénél így a bombák előállításánál is az ún. "zoll" rendszerű mértékegységet használták.
És a fel nem robban bomba is zoll méretek alapján készült!

 

Megtalálták a Szahara ősi folyóit

2015.11.19

 A Nature Communications magazinban közzétett tanulmányban arról olvashatunk, hogy az itt kutató szakemberek műholdas radarképek, mikrohullámos vizsgálat segítségével pillantottak be a sivatag több méter vastag homokrétege alá, itt pedig ugyanolyan ősi üledékes rétegeket és kanyont találtak, amire korábban a nyugat-afrikai Mauritániában is rábukkantak. Ebből jutottak arra a következtetésre, hogy ugyanazon rendszerről lehet szó, vagyis az általuk Tamanrasett névre keresztelt ősi folyamrendszer a Szahara belsejéből egészen az Atlanti-óceán partjáig szállította az olyannyira értékes édesvizet. 

 

Őstörténetünk titkai a török fordítású ősgesztában

2015.10.27

 Évszázados hagyománya van az ősgeszta elhallgattatásának, és ennek oka tartalmában keresendő. Magyar nyelven íródott, valószínűleg már a X. században lefordították latinra, és elhelyezték a királyi könyvtár titkos részlegében. Buda eleste után két évvel I. Szulejmán Székesfehérvárt prédálta, és a Korán előírásához tartva magát elrendelte a „hitetlenek” iratainak megsemmisítését. A királyi könyvtár jelentős része a tűz martaléka lett, de a krónika megmenekült Mahmúd Terdzsümánnak (1510–1575), a szultán bécsi születésű tolmácsának, tudósának köszönhetően, aki a latin nyelvű kéziratot lefordította ótörökre.

316 esztendőre ismét nyoma veszett, míg Vámbéry törökországi útjáról hazahozta és az Akadémiának adta a 210 lapos, ún. szülüsz írástípussal írt kódexet. Egy évvel később, 1861-ben Budenz József egyéni és politikai motivációtól fűtötten letiltotta, zároltatta a művet. 110 évvel később megint felbukkant, nem kis bosszúságára a kommunista hatalomnak.

 

Valójában kik ölték meg Szent Orsolyát?!

2015.10.22

  

Több oktatási intézmény is felvette Szent Orsolya nevét. Ezért érdekes, hogy az iskolák névadója milyen valós történelmi események között vesztette életét, az iskolák milyen képet közvetítenek a mártírról. Fontos leszögezni, hogy ez nem a hunok több ezer nőt legyilkoló rémtette volt, amit a nyugat-európai akadémiai körök állítanak. Az Alfahír hírportál nem vádolható azzal, hogy ne tisztelné a keresztény hagyományokat, mégis mást állít a valós történelmi eseményekről.

 

Trianon 16. századi gyökerei – egy elkerülhetetlen vereség következményei

2015.10.13

 A mohácsi csata, majd Buda 1541-es elfoglalása hosszú távon sok tekintetben radikálisabb változásokat hozott, mint a trianoni békeszerződés – mondja Pálffy Géza történész. A„Lendület” Szent Korona Kutatócsoport vezetője, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet tudományos tanácsadója szerint az újabb kutatási eredmények alapján több napjainkig élő toposzról is ki kell mondani, hogy tévedés. Magyarország nem ütközőállam és nem Habsburg-gyarmat volt, hanem védőbástya, de nem annyira a kereszténységé, mint inkább Közép-Európáé.

 

Rejtélyek: Miért is tört ki valójában a II.Világháború?

2015.09.06

 Azóta sokféleképpen magyarázták, hogy miért is támadta meg Németország a Szovjetuniót. Az orosz iskolákban mind a mai napig azt tanítják, hogy mindenki, aki megtámadta a Szovjetuniót, fasiszta volt. Persze, ez így nem igaz: példának okáért a német katonáknak csupán 7-8 százaléka volt tagja a náci pártnak. Az viszont igaz, hogy hitszegő módon történt a támadás – hiszen a meg nem támadási szerződés érvényben volt. A történelemkönyvekből azt is megtanulják a diákok, hogy támadás célja amolyan gyarmatosítás féle volt, a németek agrár terület akartak szerezni, nyersanyagot és rabszolga-munkaerőt.

 

Szabó Gábor A független Magyarország veszte, II.Lajos halálának körülményei időrendbe állítva

2015.08.31

 

A mohácsi csatában, 1526-augusztusában, meghalt a független Magyarország utolsó királya. Ezzel végződött az önálló, független Magyarország története. Az Újkorban csekély időre még helyreállt 1848-49-ben. A Tanácsköztársaságot mondhatjuk még független államnak, fennállásának négy hónapjában. Horthy alatt önálló független volt az ország 1920-tól 31-ig. Ekkor azonban gazdasági életünk a Népszövetség felügyelete alá került. 1938-ban a Népszövetség megszüntette a felügyeletet, majd Magyarország 1944-es német megszállásával végkép megszűnt az önálló független Magyarország. Ezért kiemelkedően fontos ez az esemény.

A mohácsi csata után az életben maradt főnemesség már számolt a király halálával. Így a megdöbbenést nem ez a tény, hanem az okozta, hogy a királyt hullarabló jobbágyok fosztották ki. Ez a király méltóságát a megszentségtelenségig fokozza le. Valahogyan el kell tusolni ezt a megaláztatást. Tanácskoznak és arra jutnak, hogy találja meg a testet egy magasabbrangú királyi küldöttség. A főurak inkább kimaradnak ebből a színjátékból. 

 

A vérhold jelensége 2014-15-ben zsidó ünnepekre esik

2015.08.30

 Az ötvenöt tetrád közül 9 esetében a tetrád mind a négy holdfogyatkozása egy nagy zsidó ünnepre esik. Ez az “ünnepi tetrád”. Ez a meglepően magas arányszám a holdalapú zsidó naptárból ered. A legutóbbi négy ünnepi tetrád különlegessége, hogy két olyan évszázadban (a 15. század és a 20. század) következtek be, amelyek a nyugati történelemben korszakváltást hoztakEzen belül mind a négy érintett egy fontos történelmi eseményt:

1428-1429: Fordulópont a százéves háborúban, Franciaország felemelkedésének kezdete.

1493-1494: Amerika felfedezése, a zsidók kiűzetése Spanyolországból.

1949-1950: Izraeli függetlenségi háború vége, Holt-tengeri tekercsek megtalálása

1967-1968: Hatnapos háború, Jeruzsálem elfoglalása.

A 21. század első ünnepi tetrádja éppen most tart (2014-15), és szeptember 28-án zárul le. Ez az ünnepi tetrád attól egyedi, hogy magába foglalt egy teljes napfogyatkozást is március 20-án, Írország fölött.

 

Hogyan maradt romlatlanul heteken keresztül II.Lajos teste a Csele-patak ártéri mocsarában?

2015.08.27

 Dolgozatomban abból indultam ki, hogy a Sárffy-féle jelentés minden szava valóságos megfigyelésen alapul. Azokat az okokat kerestem, ami által a főurak által tapasztaltak létrejöhettek. Ha nem található ilyen ok, akkor vonhatjuk kétségbe az irat valóságtartalmát. De találtam megfelelő magyarázatot, amelyet egyetlen megjegyzés igazolt: A friss sír. Előrebocsátom, az, hogy a holttest lábát lemosták, és azon jegyet találtak, a szöveg latinból való fordítási hibája. Valóságban itt a fej szerepel.

 

A megkövesedett 5 millió éves cipőtalp rejtélye

2015.08.15

 Egy megkövesedett, viseletes cipőtalpra bukkantak Nevadában.

A közeli vizsgálat azt mutatta, hogy nem egy meztelen láb lenyomatáról van szó, hanem egy megkövült cipőtalpról. Az első része hiányzott, de legalább a kétharmadának megvolt a rajzolata, és e körvonal mentén jól kirajzolódóan cérnavarrás futott, amely a talpat és a felsőrészt tarthatta össze. Egy másik varrásvonal is volt rajta, valamint középen, ahol a lábnak kellett nyugodnia – hogy a tárgy még inkább cipőtalp legyen -, egy bemélyedés volt. Pontosan úgy, mint amikor az ember sarokcsontja dörzsöli és elkoptatja a cipőtalp anyagát.

 

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »