Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

Kézai Simon : A magyarok krónikája 1285

2015.02.14

 Atilla: Magát a magyarok királyának, a földkerekség félelmének, Isten ostorának neveztette: Atyla, Bendekuz fia, a nagy Magor unokája, ki Engadi-ban nevelkedett, Isten kegyelméből a hunok, médek, gótok, dánok királya, a földkerekség félelme, Isten ostora. Atyla király sötét bőrű, haragos szemű, büszke járású, széles mellű volt, hosszú szakállt viselt, és módfelett szerelmes természetű volt. Megvetendőnek találta, hogy ládában tartsa pénzét; a merészségben mértéket tartott, a harcban ravasz és körültekintő volt; testalkatához mérten erősnek tartották. Döntéseiben nagylelkű volt, fegyverét fényesen, sátrát és ruháját tisztán tartotta. Az idegen népek szerették, mert bőkezű és közvetlen volt, övéi viszont szigorú természete miatt csodamód féltek tőle. Ezért a földkerekség végéről is özönlöttek hozzá a különböző nyelvű népek, akiket tőle telhetően bőkezűségével árasztott el. 

 

Szabó Pál: „effodit oculos” – a megvakítás büntetésének bizánci eredetű gyakorlatáról

2015.02.13

 "…az ellene irányuló összeesküvés megtorlására, a korabeli bizánci gyakorlatot látva, Szent István … a kiszabható fővesztés helyett a megvakítást alkalmazta. Sőt, külön lehetőséget adott a példa statuálására Vazul személye! Vazul Géza testvérének, Mihálynak az egyik fia volt. A név a görög Basileios személynév származéka, amelyben a császár, uralkodó szó található meg. Valószínű tehát, hogy Vazul görög rítusú keresztény lehetett. Ezt megerősíti, hogy testvére, Szár László felesége Rusciából való volt. Így István a „görögöt” szándékosan a bizánci-görög szokás(jog) szerint büntette meg, betartva az Intelmekben, munkánk elején már idézett, személyhez fűződő jog alapelvét."

 

Megtalálhatták a náci atomprogram radioaktív hulladékait

2015.02.13

 Német atomtudósok szerint megtalálták a Hitler titkos atomprogramjából visszamaradt nukleáris hulladékokat egy Hannoverhez közeli bányában  /mult-kor.hu/2011. július 21. 

 

Dr. Tempfli Imre: Mit adott a kereszténység a magyarságnak

2015.02.13

 Magyarország az egyre növekvő Német-római és a Bizánci császárság közé ékelődött. A németek, akiket belviszály gyengített, szerencsére tizenöt éven keresztül nem tudták kiaknázni Lech-mezei győzelmüket (955), ekkor viszont az ország nyugati határát képező gyepüvonalról 970-ben elűzték a magyar határőröket, és őrgrófságokat szerveztek, a bizánciak pedig 971-ben meghódították Bolgáriát, ugyanezzel fenyegetve Magyarországot is.
Összefoglalva: A nyugati kereszténységgel való kapcsolatfelvétel gondolata tehát először Taksonyban fogalmazódott meg, és nem meggyőződésből, hanem politikai kényszerből."

Szerintem a helyzet politikailag hasonló. Viszont a kiút most álláspontom szerint ellenkező irányú. 
 

Anonymus neve a kikapart szövegben

2015.02.11

 Karsai Géza történésznek jutott eszébe, hogy lefényképeztesse speciális módon a nagyon gyanus 1/a oldalt, mert vakarások nyoma látszott, ezért palimpszeszt oldalnak nézte. (levakarták az eredeti szöveget, és újat írtak a helyére)

 

Ungvári Krisztián: Második Sztalingrád

2015.01.31

   Budapest ostroma több szempontból is rendkívüli volt. A szovjet hadsereg magyarországi összes veszteségének fele Budapesttel kapcsolatosan keletkezett. A város elfoglalásáért indított hadművelet 108 napig, a tényleges ostrom 102 napig tartott, amelyből 52 napot a védők teljes bekerítésben harcoltak végig. Ezzel szemben Berlin két hét alatt, Bécs hat nap alatt elesett, és a legkitartóbb német helyőrségek is, mint a königsbergi vagy breslaui, csak 77, illetve 82 napig álltak ellen az ostromlóknak. Sztálingrád ostroma ugyan 125 napig tartott, de ennek döntő része nem érintette a város területét, ahonnan a civil lakosságot egyébként is evakuálták. Budapest ostromához igazából csak Varsó 1944-es ostroma mérhető - csak ott a németek voltak a támadó fél. 

 

Nechemia Ben Avraham: Az Exodus igazi sztorija

2015.01.29

 1947. július 18-át írtak: az egykoron a Chesapeake Bayben közlekedő komp ezen a napon futott be Haifa kikötőjébe, fedélzetén a náci koncentrációs táborok 4554 túlélőjével. Legenda lett a csúf járműből, bestsellerek és világsikerek főszereplője, és felbukkanása jelezte egy világbirodalom alkonyát. Amiről a krónikák nem beszélnek: maga az Exodus dicstelen véget ért, ami megmaradt belőle, azt feldarabolák ócskavasnak. Egy dicső történet keserű vége – sok, eddig ismeretlen részlettel

 

Szántó Tibor typográfus élete 1945-ig

2015.01.25

 Radnótival szomszédos lágerben voltam. A reggeli kivonulások alkalmával néhányszor üdvözöltem őt. Kérdeztem, "hogy vagy?" "A fantáziádra bízom" - válaszolta. Akkor beszélgettünk hosszabban, kétszer is, amikor levittek a Berlin nevű gyűjtőlágerbe. A láger udvarán ültünk, ugyanis annak dacára, hogy hideg október volt, senki nem lakott bent a barakkban, mert hemzsegtek ott a svábbogarak, a poloskák és a tetvek. Kint a szabad ég alatt azt hajtogatta, hogy neki haza kell menni. Nem hagyta magát lebeszélni. Próbáltam őt rávenni, hogy ne jelentkezzen a hazafelé tartó eltranszportba. "Miért akarsz hazamenni?" - kérdeztem. "Hát a Fifi meg a mama .. . " A "mama" a saját édesanyja helyett az anyósa volt, mert a saját anyja meghalt, amikor ő megszületett. Anyjaként szerette az anyósát.

 

Retusált történelem, III.Béla király uralkodása

2015.01.24

 Egyáltalán nem meglepő, hogy lovagkirályunk szentté avatott, keresztelt, temetett, templomot épített, s bírta az úgynevezett királyi érintés gyógyító hatalmát. Ezek a keleti uralkodók nem egyszerűen, Isten kegyelméből voltak császárok és egyházfők, hanem maguk voltak a „szentségesek”. Ha valaha a keleti és nyugati rítusú kereszténység végre tényleg megbékül egymással, bizonyos, hogy az első, valóban közös magyarországi szentjükként rátalálnak majd elfelejtetett lovagkirályunkra, II. Géza és Eufroszina királyné másodszülött fiára. 

 

A magyar királyok apostoli címet kaptak a pápától

2015.01.16

Bonfini:"… a legkeresztényibb uralkodó nemcsak királyi koronát kapott, nemcsak megerősíttetett apostoli tekintéllyel királyságában, és nemcsak jóváhagyták tetteit az általa felállított püspökségekkel együtt, hanem mint az isten igaz és hű katonáját, mint apostolt, tekintélye növelése érdekében azzal is megtisztelték, hogy ő is, a következő királyok is mint örökös apostoli legátusok visszavonhatatlan engedélyt kaptak ennek jelvénye, a kereszt viselésére."

A mindenkori magyar király apostoli címe Szent István királytól eredeztethető. A pápa bullával erősítette meg a magyar királynak a Szent Széktől független püspök kinevezési jogát.

 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »