Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

A dicsőséges északi hadjárat és bukásának oka

2019.06.05

 A visszafoglalt városokra már nem magyar trikolór, hanem vörös zászló került. A Felvidék északi területein pedig kikiáltották a Szlovák Tanácsköztársaságot. Nagy ötlet volt, a még egy hónapig sem létező államalakulatnak nem voltak belső támogatói, de legalább a külföld se nézte jó szemmel. Viszont az új tanácsállam létrehozása betett a magyar katonák moráljának is. Ők azért indultak hadba, hogy a felvidéki területeket visszaszerezzék Magyarország számára.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Rejtelykutatas Hitler megmenekulese Hystory Chanel Underrush

2019.06.03

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

1453 Konstantinápolyt elfoglalták az oszmán hadak, megszűnt a Bizánci Birodalom

2019.06.02

 

„A fő gondot egy magyar ágyúmester okozta – csak annyi maradt fenn a nevéből, hogy a családi neve Orbán volt –, aki miután a bizánciaktól nem kapta meg azt a pénzt, amit a tüzérség fejlesztéséért elkért, így beállt II. Mehmed zsoldjába. Orbán egyrészt mintegy 100 ágyúra növelte az oszmán tüzérségi arzenált, melyek között olyan hatalmas ostromágyúk is voltak, melyeket – a krónikások leírásai alapján – 60 ökör és 400 ember vonszolt az ostrom helyszínére”
 

Ungváry: a ’44-es kiugrási kísérlet olyan volt, mint a Brexit

2019.05.28

 Azt pedig az amerikai hírszerzés washingtoni archívumában nemrég talált iratok szerinte megerősítik, hogy Roosevelték 10-15 német hadosztály Magyarországra rendelésével kalkuláltak, ami komoly előnyt jelentett volna a szövetségeseknek a nyugati fronton.

Azt, hogy a németek végül csak két hadosztályt tartottak végig az országban, nem tudhatták előre az amerikaiak, akik Borhi szerint végig rosszhiszeműen tárgyaltak a magyarokkal. Pontosan tudták, hogy a magyar területi igényeket nem tudják teljesíteni.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Hogyan állította meg Germánia szelleme a Római Birodalmat?

2019.04.27

  Öt évvel később, halálakor már azt üzente utódjának, Tiberiusnak, hogy két évszázadnyi hódítás után fogadja el a birodalom határait, mert azokat már csak megvédeni lehet, a növekedést adó spirituális hatalom a teutoburgi erdőben végleg eltávozott belőlük. Az örökös ennek ellenére bosszúra küldte legjobb hadvezérét, a második Germanicust, aki százezres seregével szétverte a lázadást és visszaszerezte mind a három elveszett birodalmi sast, megmentve ezzel Róma becsületét. Germánia „őrangyala” azonban most is a megvert törzsek segítségére sietett: Tiberius részben féltékenységből, részben pedig Augustus aggodalmai hatására a győzelem közvetlen küszöbéről, az Elba folyó partjáról vonta vissza légióit, akik ezzel immár harmadjára mondtak le Európa szívének meghódításáról.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Pontosan tudták a szövetségesek, hogy mivel jár a német megszállás – Borhi László történész a Mandinernek

2019.04.18

 Ezért kellett leváltani az akkori magyar miniszterelnököt: tudták, hogy németellenes volt. Ezek után a németek hathatós segítségével jutott hatalomra a magyar politika legaljasabb garnitúrája, amely lelkesen hajtotta végre a deportálásokat német irányítás alatt. Német segítség nélkül viszont ők nem kerülhettek volna a hatalom közelébe. Horthynak nem volt szándéka ezeket hatalomra juttatni. 1942-ben Bárdossy Lászlótól is a német függőség miatt szabadult meg. Kezdett nyilvánvaló lenni, hogy nem szabad Németország mellett befejezni a háborút

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Mokaszin13: Hitler, az okkultizmus megszállottja

2019.04.08

 Amikor a nürnbergi per során a szövetségesek vallatóra fogták a nácikat, elképesztette őket, hogy az okkult gondolkodás mennyire rányomta a bélyegét Németország legbefolyásosabb vezetőire. A hatalom urai a fajjal, emberfeletti lényekkel kapcsolatos áltudományos okkultista nézetek hívei voltak, és habozás nélkül készen álltak a népirtásra, mert úgy vélték, hogy ezzel megtisztítják a világot az "alacsonyabb fajok" káros hatásától.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Teljesen értelmetlennek tűnik Szulejmán mohácsi győzelme

2019.04.03

 - összhangban Perjés Géza elméletével - pedig csak azzal  magyarázható, hogy a szultán ekkor még nem az ország annektálását, hanem szövetségbe, hűbéri függésbe kényszerítését akarta elérni.

Ezt a szándékát közvetett módon az is alátámasztja, hogy Mohács után alig két évvel később, 1528. január 27-én a székesfehérvári országgyűlésen 1526 novemberében királlyá választott Szapolyai Jánossal megkötötte azt a szerződést, amit a legnagyobb valószínűséggel már II. Lajossal is szeretett volna megkötni.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Kiderült, mi van Teleki búcsúlevelében

2019.04.03

 Nyilvánosságra hozta Budapest Főváros Levéltára (BFL) az előző este hozzájuk került iratanyagot, benne Teleki Pál idáig ismeretlen, 1941-es búcsúlevelével. Az egykori miniszterelnök személyi titkárának, hű bizalmasának írt levelében embergyűlöletével magyarázza öngyilkosságát, és azt kéri, temetésén rajta és a papon kívül senki ne legyen ott, még sírfelirata se legyen. A levél cáfolja a gyilkosságról szóló összeesküvés-elméleteket is.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A modern tudomány nem tudja megmagyarázni: szupertechnológiával vágták félbe az Al-Naslaa megalitot?

2019.03.26

 A “gond” csak az, hogy akkoriban, amikor ezt létrehozták, még nem álltak rendelkezése olyan technológiák, amivel képesek voltak elvágni a köveket. Sőt, a mai napig rejtély bizonyos tekintetben, hogy például az egyiptomi hieroglifák hogyan tudtak annyira pontosak lenni.

Ugyanis a modern ember csak lézeres technológiával tudja azokat reprodukálni, holott a legtöbb ilyen hieroglifa sok-sok ezer éves.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Következő »