Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

Angyal István búcsúlevele

2018.10.24

 Ti éljetek, nevessetek teli szájjal, mert mi is így akartunk élni. Ne hagyjátok, hogy úrrá legyen rajtatok az emlékezés. Minden nap hosszú a halálig és minden nap rövid, amit élünk.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Nagy Imre nem hogy meghatározó, hanem semmilyen vezetője nem volt a forradalomnak

2018.10.16

 Nagy Imre megalkudott volna Kádárral, a jugoszláv nagykövetségen megírta a lemondólevelét. Kádár ezt ajánlotta neki a lemondásért cserébe. Nagy Imre elvtársai a követségen azonban, nagyon rossz helyzetértékelésről tanúságot téve, lebeszélték a lemondásról. Dacból, hiúságból, ostobaságból azt hitték, hogy ők még politikai tényezők és tárgyalásra kényszeríthetik Kádárt, visszavonulásra a szovjeteket. Nagy Imre pártszerűen elfogadta a számára végzetes szavazást, és nem küldte el a lemondólevelet. Sorsát ez pecsételte meg, nem az erkölcsi nagysága vagy a hűsége a forradalomhoz.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Titkolt tények Trianonról

2018.10.11

 A merénylet után a Monarchia koronatanácsában  a magyar miniszterelnök, Tisza István a háború ellen szavazott. A német diplomácia azon fenyegetése miatt kényszerült beleegyezni egy hónap múltán a császár óhajába, miszerint az elkerülhetetlen háborúban a magyar vétó miatt Németország nem nyújt segítséget  az Erdélyt és Kárpátalját érhető, súlyos magyar veszteséggel járó keleti orosz támadás esetén. Az csak természetes, hogy amikor mégis hadba léptek, akkor tisztségéhez méltó módon mindent megtett a minél sikeresebb és minél kisebb magyar veszteséggel járó hadügyi helyzet biztosításáért.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A törökök ismét csellel veszi be Budát

2018.10.08

 Gül baba sírja nem műemlék csupán, hanem törökök és más muzulmánok millióinak szent helye, zarándokok tömegének célpontja és a magyarországi iszlám egyik spirituális központja. Ráadásul éppen az az Erdogan adja át ünnepélyes keretek között, aki az elmúlt évtizedekben mindent megtett azért, hogy életre keltse ismét a hajdani Oszmán Birodalmat.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Így teremtettek pénzt Kossuthék -A pénzkibocsátás jogáért való harc volt a szabadságharc leverésének legfőbb oka

2018.10.07

 Taktikai hiba volt a közadakozásból összegyűjtött nemesfém-tartalékot a Pesti Magyar Kereskedelmi Bankra bízni. 1848 telén a kormány a betörő császári seregek miatt kelet felé visszavonulásra kényszerült és székhelyét Budapestről Debrecenbe tette át. A visszavonulás során a bank vezetői nem működtek együtt maradéktalanul a nemesfém-tartalék keletre menekítésében. Az 1849 januárjában Pestre bevonuló Windischgrätz egyik első útja a bank trezorjához vezetett, ahol lefoglalta a közadakozásból összegyűjtött nemesfém-fedezetet. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Fejét vették a vérengző zsarnoknak, Robespierre bukása

2018.09.16

 Egy rögtönözve végrehajtott preventív államcsínynek a története rajzolódik ki a szemünk előtt, amelyre a politikustársak azért határozták el magukat, hogy az „igazi” bűnös(ök) megnevezésével meg a valóság elködösítésével eltereljék a figyelmet arról, hogy bizony ők maguk is felelősek az akkor már szűken számítva is jó egy éve tartó féktelen vérontásért.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Egy finn nyelvész csúsztatása a magyar miniszterelnök szavaira

2018.09.10

 ......az ugor (zöld), az iráni (szürke), a szláv (kék) és a török (piros) eredetű szavak aránya Orbán saját mondatában. Mint látható, Laakso szerint a mondat túlnyomó többsége finnugor, 1-1 szláv és iráni elemmel. A török eredetű elem száma Orbán mondatában minimális: csak a -ba, -be helyrag. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Buda visszafoglalásának emlékére: A TÖRÖK BUDA EMLÉKNAPJA

2018.09.09

 "A győztes császáriak azonban nem voltak felszabadítók! I. Lipót Erdélyt német tartománnyá züllesztette, a magyar nemesség jogait megnyirbálta, a protestánsokat újra üldözni kezdte, a várainkat felrobbantotta, a javainkat elraboltatta, a korábban színmagyar területekre, amelyek lakosságát a török kiirtotta vagy elhurcolta, idegeneket, németeket, szerbeket és románokat telepített."

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Mátyás királyból legendát faragtak, hogy Ulászlót befeketítsék

2018.09.04

 Ha nem is a legfontosabb mozzanat volt a királytalálkozó a Magyar- és Csehország feletti uralom megszerzésében a Habsburgok számára, de mindenképpen elsőrangú szerepe volt a viszonylag békés átmenetben – érzékeltette az események jelentőségét az MNO-nak Tringli István történész, a kutatócsoport vezetője. A Történettudományi Intézet tudományos főmunkatársa azt is hangsúlyozta, hogy itt az ideje a Dobzse (jól van) gúnynévvel ellátott II. Ulászló újraértékelésének, aki sikeresen érvényesítette akaratát a megkötött egyezményekben.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

1686. augusztus 2. - Buda gyors visszafoglalása Lotharingiai Károly zseniális hadicselével

2018.09.02

 Álhíreket terjesztettek, hogy nyílt harcot kezdeményeznek a felmentő sereggel, és nem lesz ostrom. Szeptember 2-án reggel dobpergéssel elindultak a török főhadtest felé. Két óráig ott álltak farkasszemet nézve a nagyvezír hadaival, majd megfordultak, visszameneteltek Buda várának futóárkai mögé, és az árkokban maradt rohamosztagoknak lettek fedezetei. A Lotaringiai Károly által vezetett keresztények a mindent eldöntő, harmadik általános rohamra délután három órakor indultak, a jel hat ágyú háromszori elsütése volt.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »