Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

Művészettörténész: Magyarország kifosztása nem ma kezdődött!

2018.02.04

 Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár 1405-ben kiadott dekrétumában szigorú rendeletet hozott. Eszerint: „A pénzzé nem alakított, tárgyakká nem formált nyers aranyat, ezüstöt és egyéb érceket az országból kivinni, vagy árúba bocsátani nem lehet. Hanem a bárhol talált vagy bányászott arany és ezüst fele a kincstárat illeti, a másik felét pedig a királyi kamarába kell vinni eladás céljából.” Az első próbálkozás a történelem során, annak megakadályozására, hogy Magyarország mérhetetlen kincsei, ércei külföldre kerüljenek. A töröktől elszenvedett szomorú mohácsi csatavesztés 150 évre megpecsételte – a belülről velejéig romlott – főúri civakodásokkal teli ország életét, sorsát. Mindenki a saját kincstárának a mentésével volt elfoglalva, s nem a törökkel. A csatában elesett II. Lajos király is (1516 – 1526), özvegye, Ausztriai Mária pedig a török megszállás elől menekülve a királyi kincstár még mindig tekintélyes maradványait Pozsonyba és Bécsbe szállította. A drágaságokkal megrakott dunai uszályok közül azonban kettőt elsüllyesztettek (?) Esztergom – Párkány (Parkáňy) körül. Ami még ezután is megmaradt, azt vagy Németalföldre vitte a művészetkedvelő királyné, vagy pedig fivére, I. Ferdinánd király (1526 – 1564) révén a Habsburg-ház kincstárába került.


 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Közismert emberek, tudósok, államférfiak, írók hogyan vélekedtek hazánkról

2018.01.29

 Sir BOWRING JOHN (1792-1872)

„A magyar nyelv messze magasan
áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött,
és szerkezetének kialakulása olyan időkre
nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv
még nem is létezett. Önmagában, következetesen
és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika
van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden
hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv
a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség
legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar
nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb
tünemény! Aki megfejti, isteni titkot
boncolgat, annak is az első tételét…”

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A Kassa bombázását végrehajtó bombázók a magyar üldöző vadászgép pilótája szerint román gépek voltak

2018.01.21

 Szentiványi és vadászrepülő osztaga volt akkor szolgálatban, amikor 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű bombázók egyenként százkilós bombát dobtak Kassa városára. A támadásnak 32 halálos áldozata és 280 sebesültje volt.

 „10 percen belül 12 géppel a levegőben voltunk (…) A feladat az volt, hogy elkapjuk őket”

Szentiványiékat riasztották, és ők 12 géppel üldözőbe vették a bombázókat. A pilóta elmondása szerint látták a bombázók hasán a „saját gép jelzést”, egy sárga jelet a gépek hasán, ami azt jelentette, hogy szövetséges gépekről van szó.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A MINDSZENTYT ELÍTÉLŐ VÉRBÍRÓ EGY PAP VÁLLÁN ZOKOGVA KÉRT FELOLDOZÁST

2018.01.18

 : „Ma is folyamatosan járom a kórházakat. De már nem téríteni akarok, valószínű, akkor sokan azonnal elzavarnának. Inkább azt mondom: »Lajos atya vagyok, az Úr Jézus üdvözli!«, majd beszélgetünk. S közben csodás istenélményekben van részem. Találkoztam már így például azzal a vérbíróval, aki ’56 után számos halálos ítéletet hozott, Mindszenty bíborost, illetve engem is elítélt. Véletlenül találtam rá egy kórteremben, először meg sem ismertem, beszélgetés közben derült ki, hogy ő a hírhedt Olty Vilmos.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Hogyan akadályozta meg Schmidhuber német páncéloshadosztály parancsnok a pesti gettó elleni tömeggyilkosságot?

2018.01.10

 A gettó vezetői Szalaihoz fordultak segítségét, aki már addig is több ízben – pozíciója kihasználásával - embereket mentett. A hír szerint a Royal szállóban gyűlt össze 500 német katona, 22 nyilas és ezek a hozzájuk később csatlakozó 200 rendőrrel tömegmészárlást terveztek a gettó kiszolgáltatott lakói között. Szalai felkereste Gerhard Schmidhuber német páncéloshadosztály parancsnokot, hogy tőle kérjen segítséget. Azért merte ez megcsinálni, mert úgy tudta, a vezérőrnagy kemény katona, de nem rokonszenvezik a náci eszmékkel. Szalai Pál megkapta, posztumusz, 2008. június 24-én, a Világ Igaza kitüntetést és a Bátorság érdemjelet

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

JULIÁNUSZ BARÁT KELETI ÚTJA, AVAGY A MAGYAR ALAPÍTÁSÚ BÉCS

2017.12.28

A kitelepült hunok helyére az avarok vonultak be Kr. u. 570 tájékán, s alapítottak hatalmas birodalmat, mely magába foglalta a Kárpát-medencén kívül Ausztria és Bajorország területét is. Kr. u. 670 körül új telepesek érkeztek a Kárpát-medencébe, s gyakorlatilag belakták az egész területet. Harcokról nem tudunk, s mivel temetőik közvetlenül az avar temetők szomszédságában létesültek, ezért feltételezhető, hogy rokon népek voltak. Ehhez a betelepüléshez fűződik László Gyula „kettős honfoglalás elmélete”. A bécs és a poson nemzetség ekkor alapította Bécs és Pozsony településeket. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Az elátkozott Habsburgok

2017.12.23

 Érdekes módon az átok szövege minden forrásban azonos, de hogy ki is mondta ki ezt a bizonyos átkot, arról már eltérnek a vélemények. Egyesek állítják, hogy felesége gróf Batthyány Lajosné, Zichy Antónia volt az átokmondó, mások édesanyjára, Batthyány Józsefné, Skerlecz Borbálára esküsznek. Megint csak mások szerint maga Batthyány Lajos mondotta volt az átkot.

Mert az átkok már csak ilyenek. Valahol valaki kimondja azokat és rögvest meg is fogannak… Ahogy az Móricka elképzeli... Bár ez esetben sokan osztják a véleményét. Az átok – és a hozzá kötődő babonás jövendölés szerint – Ferenc Józsefnek tizenhárom családtagja életével kell megfizetnie a kivégzettekért.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Kinizsi Pál országbíró, temesi ispán, Mátyás király hadvezére

2017.11.24

 Származásával kapcsolatban egy dolog valószínűsíthető: címerpajzsa heraldikájából következtetve székely felmenői voltak.

Nagyvázsonyban, Biharban és a Bánátban is egyaránt előszeretettel mutogatják azt a malmot, ahol a rendkívüli erővel bíró molnárlegény állítólag malomkövön szolgálta fel a frissítőt Mátyás király számára.

Kinizsi a legenda szerint ezzel a tettével bizonyult méltónak arra, hogy a király híres fekete seregének egyik vezére legyen.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Az amazonok rejtélye

2017.11.24

 Az amazonokról sok dolgot el lehet mondani, csak épp azt nem, hogy minden energiájukkal a jószomszédi viszony kialakítására törekedtek volna. Athén városát ötször fenyegették meg támadással, s egy (később több) alkalommal be is tartották vészjósló ígéretüket.

Az utolsó nagy összecsapásra a trójai háborúban került sor – az amazonok királynőjük, Pentheszilea vezetésével üköztek meg a férfiak fegyveres csapataival, a Thermodon (a folyó mai neve: Terme Cay) partjainál, Kr. e. 1200 környékén. Sokáig úgy tűnt, hogy a csata az athéniak vereségével zárul majd, ám a hadiszerencse a bajnok Akhilleusz felbukkanásával megfordult.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A DNS vizsgálat eredménye: a magyarok nem “hont foglaltak”, hanem hazajöttek!

2017.11.22

 2000-ben, a világ egyik legautentikusabbnak elismert folyóiratában, az USA-ban megjelenő Science-ben, Semino és 16 genetikus munkatársa közös közleményt tettek közzé. A magyar népesség vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:
1. A magyar nép ősei napjainktól számolva 35-40 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnként megjelent eurpoid őstelepesek közt voltak.
2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterikusabban elhatárolható népessége.
3. A magyar nép legközelebbi – genetikai szinten igazolható – rokonai, a lengyel, az ukrán, valamint a horvát nép.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »