Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Történelem

Cikkek

Amikor a Habsburgokat az osztrák trónra segítettük…

2018.02.20

 Hallották hírét a dürnkruti csatának? Nem? Érdekes. A győztes csatáink valahogy mindig elsikkadnak… Pedig ez egy nagy jelentőségű ütközet volt. Ekkor segítette I. Rudolf német királyt az Osztrák hercegség megszerzéséhez, IV. László, az ifjú magyar király.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Rejtelykutatás Hitler megmenekülése

2018.02.19

 

Vadászat Hitlerre

színes, magyarul beszélő, ismeretterjesztő sorozat/Részlet/

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Üldöző vadászpilóta: A Kassa elleni támadást "saját jelzésű" bombázók hajtották végre, Románia felé menekültek el

2018.02.19

 A történészek máig nem tudják teljes bizonyossággal alátámasztani, hogy a támadást ki követte el Kassa ellen, azonban Vitéz Szentiványi János meggyőződése az, hogy a támadást a magyarokkal szövetséges románok hajthatták végre. A gépeket végül nem fogták el, a bombázók pedig délnek - Románia felé - indulva hagyták el a térséget.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Az aradi mészárlás Vak Béla király idejében írta: Cabe Ferrant

2018.02.15

 Bélát és Ilonát 1131. április 28-án koronázták meg Fehérvárott. Nem sokkal ezután a királyi pár országgyűlést hívott össze Aradra, amin természetesen megjelent az ország színe-java. Azok az urak is, akiknek így, vagy úgy, de köze lehetett a Béla megvakításához. A király hétévesen veszítette el a szeme világát, de jó emlékezőtehetséggel bírhatott. És ott állt mellette a keménykezű, kardos menyecskeként ismert Ilona is…

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Művészettörténész: Magyarország kifosztása nem ma kezdődött!

2018.02.04

 Luxemburgi Zsigmond magyar király és német-római császár 1405-ben kiadott dekrétumában szigorú rendeletet hozott. Eszerint: „A pénzzé nem alakított, tárgyakká nem formált nyers aranyat, ezüstöt és egyéb érceket az országból kivinni, vagy árúba bocsátani nem lehet. Hanem a bárhol talált vagy bányászott arany és ezüst fele a kincstárat illeti, a másik felét pedig a királyi kamarába kell vinni eladás céljából.” Az első próbálkozás a történelem során, annak megakadályozására, hogy Magyarország mérhetetlen kincsei, ércei külföldre kerüljenek. A töröktől elszenvedett szomorú mohácsi csatavesztés 150 évre megpecsételte – a belülről velejéig romlott – főúri civakodásokkal teli ország életét, sorsát. Mindenki a saját kincstárának a mentésével volt elfoglalva, s nem a törökkel. A csatában elesett II. Lajos király is (1516 – 1526), özvegye, Ausztriai Mária pedig a török megszállás elől menekülve a királyi kincstár még mindig tekintélyes maradványait Pozsonyba és Bécsbe szállította. A drágaságokkal megrakott dunai uszályok közül azonban kettőt elsüllyesztettek (?) Esztergom – Párkány (Parkáňy) körül. Ami még ezután is megmaradt, azt vagy Németalföldre vitte a művészetkedvelő királyné, vagy pedig fivére, I. Ferdinánd király (1526 – 1564) révén a Habsburg-ház kincstárába került.


 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Közismert emberek, tudósok, államférfiak, írók hogyan vélekedtek hazánkról

2018.01.29

 Sir BOWRING JOHN (1792-1872)

„A magyar nyelv messze magasan
áll, magában. Egészen sajátos módon fejlődött,
és szerkezetének kialakulása olyan időkre
nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv
még nem is létezett. Önmagában, következetesen
és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika
van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden
hajlékonyságával és alakíthatóságával. E nyelv
a nemzeti önállóság, a szellemi függetlenség
legrégibb és legfényesebb emléke… A magyar
nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb
tünemény! Aki megfejti, isteni titkot
boncolgat, annak is az első tételét…”

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A Kassa bombázását végrehajtó bombázók a magyar üldöző vadászgép pilótája szerint román gépek voltak

2018.01.21

 Szentiványi és vadászrepülő osztaga volt akkor szolgálatban, amikor 1941. június 26-án ismeretlen felségjelű bombázók egyenként százkilós bombát dobtak Kassa városára. A támadásnak 32 halálos áldozata és 280 sebesültje volt.

 „10 percen belül 12 géppel a levegőben voltunk (…) A feladat az volt, hogy elkapjuk őket”

Szentiványiékat riasztották, és ők 12 géppel üldözőbe vették a bombázókat. A pilóta elmondása szerint látták a bombázók hasán a „saját gép jelzést”, egy sárga jelet a gépek hasán, ami azt jelentette, hogy szövetséges gépekről van szó.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

A MINDSZENTYT ELÍTÉLŐ VÉRBÍRÓ EGY PAP VÁLLÁN ZOKOGVA KÉRT FELOLDOZÁST

2018.01.18

 : „Ma is folyamatosan járom a kórházakat. De már nem téríteni akarok, valószínű, akkor sokan azonnal elzavarnának. Inkább azt mondom: »Lajos atya vagyok, az Úr Jézus üdvözli!«, majd beszélgetünk. S közben csodás istenélményekben van részem. Találkoztam már így például azzal a vérbíróval, aki ’56 után számos halálos ítéletet hozott, Mindszenty bíborost, illetve engem is elítélt. Véletlenül találtam rá egy kórteremben, először meg sem ismertem, beszélgetés közben derült ki, hogy ő a hírhedt Olty Vilmos.

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

Hogyan akadályozta meg Schmidhuber német páncéloshadosztály parancsnok a pesti gettó elleni tömeggyilkosságot?

2018.01.10

 A gettó vezetői Szalaihoz fordultak segítségét, aki már addig is több ízben – pozíciója kihasználásával - embereket mentett. A hír szerint a Royal szállóban gyűlt össze 500 német katona, 22 nyilas és ezek a hozzájuk később csatlakozó 200 rendőrrel tömegmészárlást terveztek a gettó kiszolgáltatott lakói között. Szalai felkereste Gerhard Schmidhuber német páncéloshadosztály parancsnokot, hogy tőle kérjen segítséget. Azért merte ez megcsinálni, mert úgy tudta, a vezérőrnagy kemény katona, de nem rokonszenvezik a náci eszmékkel. Szalai Pál megkapta, posztumusz, 2008. június 24-én, a Világ Igaza kitüntetést és a Bátorság érdemjelet

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

JULIÁNUSZ BARÁT KELETI ÚTJA, AVAGY A MAGYAR ALAPÍTÁSÚ BÉCS

2017.12.28

A kitelepült hunok helyére az avarok vonultak be Kr. u. 570 tájékán, s alapítottak hatalmas birodalmat, mely magába foglalta a Kárpát-medencén kívül Ausztria és Bajorország területét is. Kr. u. 670 körül új telepesek érkeztek a Kárpát-medencébe, s gyakorlatilag belakták az egész területet. Harcokról nem tudunk, s mivel temetőik közvetlenül az avar temetők szomszédságában létesültek, ezért feltételezhető, hogy rokon népek voltak. Ehhez a betelepüléshez fűződik László Gyula „kettős honfoglalás elmélete”. A bécs és a poson nemzetség ekkor alapította Bécs és Pozsony településeket. 

 
Teljes bejegyzés | Menüpont: Történelem | Hozzászólások: 0

« előző

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

Következő »