Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Rohán János: A gravitáció vonzóerőnek látszik....(a nyomógravitáció elmélete)

                Az alábbi cikk anyaga az SZTE fizika intézettől független, tőlük semmilyen segítséget nem kaptam. Hacsak a weblapom letiltása nem minősül annak..

A gravitáció vonzóerőnek látszik...

Rohán János

Vajon mi bizonyítja, hogy a gravitáció vonzóerő? Semmi. Így szoktuk meg, és fel sem tesszük a kérdést, mert így természetes. Az alma lefelé esik, tehát a föld vonzza az almát. A bizonyítékok sora ezzel ki is merült.*

Csakhogy az alma akkor is lefelé esik ha az erő nem lefelé húzza, hanem lefelé tolja.

Ehhez fel kell tételeznünk, hogy a tér nem üres hanem kitölti a gravitáció. Ez azonban nem megy csodaszámba, mert a kozmológusok mára kénytelenek feltételezni, hogy az Univerzum sötét energiával
 van kitöltve, amely a látható anyag(4%) és az ugyancsak feltételezett sötét anyag (30%) mennyiségének is legalább a kétszerese (66%).

Az nyilvánvaló, hogy az Univerzum elektromágneses sugárzással van kitöltve, ugyanakkor egyes (téves) feltételezések szerint a (vákuum) tér Higgs bozonokkal is ki van töltve. Neutrínókkal is ki van töltve...

A kozmológusok számos problémája megoldódik ha a gravitációt nem vonzóerőnek tekintjük. A nyomó gravitációselképzelés nem újkeletű, egészen Georges-Louis Le Sage (1724-1803) munkásságáig nyúlik vissza. Ez esetben egy tömeg a gravitációs sugarakat nem kibocsátja, hanem elnyeli.

1. hibás gondolat. törölve.

2. Megoldódik a szingularitás problémája is, ami csak a vonzó gravitációs modellnél merül fel. Nézzük például a Földet. Minél közelebb vagyunk a földhöz, annál nagyobb lesz a gravitációs erő. Ez igaz is addig, amíg a földet pontszerűnek tekintjük. De a föld nem pontszerű, s így a felszínt elhagyva továbbhaladhatunk a föld középpontja felé. A gravitációs erőt nem egy pont okozza, hanem az egész föld tömege amely a középpontban éppen kiegyensúlyozza magát és így a Föld középpontjában nem is hat gravitációs erő.

Fekete lyuk középpontjában a vonzóerő következtében a sűrűség a végtelenbe tart, ennek matematikai következménye lenne a szingularitás. Csakhogy, egyrészt az előbbiek alapján a fekete lyukban sem nő a vonzóerő a középpont felé haladva, hanem ellenkezőleg: csökken.

A fekete lyukak középpontjában nincs szingularitás

A szingularitás fogalma egy téveszme  Másrészt nyomó gravitáció esetén semmi szükség a szingularitás bevezetésére, mert a fekete lyuk közepén lévő nyomást a külső tér (az univerzum) csaknem állandó gravitációs nyomóereje szabja meg, és ezért nem nő a végtelenbe. (Feltételezve, hogy egy nagy fekete lyuk tömegén áthaladva a gravitációs sugárzás teljes egészében elnyelődik, ezért az elegendően nagy

 és a nagyon nagy fekete lyukak középponti nyomása hasonló kell legyen)

3. Megoldódik a rejtély mely szerint a fekete lyuk eseményhorizontját semmilyen anyag vagy sugárzás nem hagyhatja el, mégis mindennél jobban vonz bármilyen anyagot. Hogyan jön ki az erő, ha semmilyen hatás nem jöhet ki? Nyomó gravitációval ez a probléma fel sem merül, mert a gravitációs sugárzás is csak befelé halad, valamint az erő befelé mutat.

4. Megoldódhat a rejtély amely szerint a nagyobb bolygók több energiát adnak le, mint amennyit a Napról felvesznek. A kisugárzott többletenergiát maguknak kellene termelniük, de erre a radioaktivitás, vagy az árapályerők keltette melegedés nem látszik elegendőnek. A többletenergiát valószínűleg egyszerűen a gravitációs sugárzás elnyelésével nyerik a bolygók.

5. Ugyanezen logika alapján könnyedén magyarázható miért nem találnak a csillagászok 3400 Ko nál hidegebb fehér törpét. Nem tudnak jobban lehűlni, mert állandó energiautánpótlást kapnak a gravitációs sugárzás elnyelésével. Nagyobb tömegük következtében a neutroncsillagok hőmérséklete ennél magasabb kell legyen.

A kozmológusok erre azt mondják: a fehér törpék rendelkezésére álló 13 Gév nem volt elegendő a kihűléshez. Ez már csak azért is sántít mert a világegyetem legalább 2 × ilyen idős kell legyen.

Ugyanis ha valóban ellátunk 13 Gfényév távolságra és a jelenlegi világegyetem egy ősrobbanással keletkezett (mindkét állítás elfogadott), valamint ha a fénysebességet maximális sebességnek képzeljük, akkor legalább 13 Gévnek kellett eltelni, hogy a látott galaxis odáig repüljön, ahol a fényt kibocsátotta. Ezután a fénysugár további 13 Gévig utazott a földig, ahol azt a Hubble űrteleszkóp elkapta. Ebből az következne, hogy a világegyetem legalábbLegalábbis ha feltételezzük azt a butaságot, hogy a fénysebességnél nem létezhet nagyobb sebességű mozgás.
De ezt a fizikusok

maguk sem gondolják komolyan,

hiszen ők feltételezik, hogy az Ősrobbanáskor a fénysebesség sokszorosával tágult a Világegyetem..

Hjah, hogy azt is gondolják, hogy a nemlétező téridő fúvódott fel?
Hát ez meg kifejezetten tragikomikus. 26 Géves.

6. Visszatérve a hőleadáshoz azt sem kérdezzük, miért nem hűlt már ki

A Föld folyékony magjának zsugorodnia kellene a kihűlés folyamán..

Ennek a zsugorodásnak semmi jele, a földkéreg teljesen tele van..
..... Click the link for photo  a föld. A kihűléshez 4-5 milliárd év nem volt elég, ellenkezőleg, a föld tömegemegmagyarázhatatlan sebességgel 
 (figyelembe véve a Napról érkező anyagot és energiát, valamint a földre lehulló kozmikus anyagot, meteoritokat, stb). Pedig a gravitonok kibocsátásával energiát kellene veszitenie...

7. Kozmikus gázfelhők összehúzódnak és felmelegszenek a csillagképződés során. De honnan származik az energia? A felmelegedés csak akkor magyarázható, ha a gázfelhőn pl. külső gravitációs erőtér munkát végez. Mert igaz ugyan, hogy az összenyomott gáz felmelegszik, de ilyenkor külső energiát fektetünk be pl. biciklipumpa felmelegedése használat közben! Ha nem nyomjuk soha nem melegszik fel...

Egy másik perspektíva: az üres vákuumban nem tudjuk elképzelni, hogy mi hajtja az atomot...

8. Megoldódik a graviton egy lehetetlen tulajdonsága is: a negatív impulzus. 
Képzeljük el: a vonzó gravitációs modell alapján a föld kibocsát egy gravitont a hold felé. A graviton 400 000 kilométert utazik a világűrben, majd nekiütközik a holdnak.

És visszahúzza.

 

Ez a fajta ütközés minden reális fizikai szemléletnek ellentmond, valójában képtelenség. Vonzó gravitációs modellben ugyanis a gravitonnak, legyen az bármiféle energiacsomag, részecske vagy hullám, negatív tömegűnek, negatív sebességűnek vagy negatív energiájúnak kellene lennie. Lévén mindhárom tulajdonság fizikai képtelenség, ez egymagában kizárja, hogy a gravitáció vonzóerő legyen. A gravitáció tehát a vákuum térben van és a földön lévő tárgyakra "felülről" nyomóerőt fejt ki azáltal, hogy a föld az "alulról" érkező gravitációs sugárzás egy részét elnyeli.

A nyomó gravitáció láthatóan sokkal jobban megfelel az újabb és a vonzó gravitációs modellel megmagyarázhatatlan megfigyeléseknek, pontosabban a nyomó gravitáció megfelel, míg a vonzó egyáltalán nem.
 

* Az a tény, hogy nem sikerült kimutatni a nyomó gravitációt arra a téves következtetésre vezetett, hogy nyomó gravitáció nem létezik. Létezik viszont egyfajta Sötét Energia amely megfelel a nyomó gravitáció követelményeinek
1. Michelson kísérlet eredménytelensége. - Ma már tankönyvi adat, hogy az éterszél kimutatására tervezett interferométeres kísérletbencsíkeltolódés nem is várható

A Michelson kísérlet nem alkalmas az éterszél kimutatására.

Silvertooth egyutas interferométerét kellett volna használni amellyel kimérhető a Föld száguldása a Crater/Leo csillagkép irányába.
2. Nyomó gravitációs erőtérben a Föld pályamenti mozgásának fékeződnie kellene. - Ez a feltételezés hibás, mert homogén nyomó gravitációs erőtérben mozgó Földre az elölről és hátulról ható nagyon nagy erők KÜLÖNBSÉGE

 is lehet elenyészően kicsiny. Pedig ennek azerőkülönbségnek kellene fékeznie a Földet. A Sötét Energia nem fékezi a Földet.
3. Ha a gravitáció nyomóerő lenne, akkor az árapály jelenségek egészen mások lennének. - Ez nem igaz. Teljesen mindegy, hogy egy erővektor egy pontot húz vagy nyom.
4. Napnyugtakor, vagy a napkelte pillanatában Eötvös ingával végzett gravitáció elnyelődés vizsgálat nem hozott pozitív eredményt. (Ez az eredmény természetesen nem bizonyíték a nyomó gravitáció ellen, és még kevésbé a vonzó gravitáció mellett!)
5. Nem is hozhatott, mert az Eötvös gravitációs kompenzátor a gravitáció abszorpciójának vizsgálatára nem alkalmas
6. Végezetül az anyagi világra csak anyag lehet hatással. A tér nem anyag.

Irodalom
Pushing Gr­avity. Editor Matthew R. Edwards. Apeiron (2002)

Le Sage Nyomó Gravitáció nem vonzóerő hanem sugárzás jellegű nyomóerő, Nikola Tesla

 

 


Problémák a relativitáselmélet körül

van Boeven

Mi az amit biztosan lehet tudni?

 

1. A tér egy matematikai fogalom, geometriai konstrukció amelyet a gondolkodó ember hozott létre, fizikailag nem létezik
2. A tér nem görbíthető mert tér nem létezik
3. Görbült tér így nem okozhat és nem okoz gravitációt
4. A tér nem tudott keletkezni az Ősrobbanással mert tér most sem létezik, csak a gondolatainkban. Az idő szintúgy.
5. A tér nem tud felfúvódni mert tér nem létezik. A nemlétező térnek nyilván nincsen semmiféle "szövete".
6. A tér végtelen

Ellentmondásos vagy megkérdőjelezhető kisérletek

1. Hafele Keating kisérlet: csalás
2. Michelson interferométeres kisérletek forgatás közben: rossz felé forgatták !!!
3. Gravitáció elnyelési vizsgálatok: Eötvös logikai hibát vétett, a vonzó gravitációt akarta árnyékolni. De csak a nyomó gravitációt lehet.
4. Pound és Rebkatéves értelmezés

A relativitáselméletet megkérdőjelező kisérletek

1. Allais effektusSaxl és AllenWangMagyari 
2. Silvertooth, Marinov
3. Hafele Keating 447. sz. óra, valamint a 361 sz. óra Westward trip
4. Michelson interferométer (forgatás nélkül !!!) napi és éves ciklusokat mér

Félreértelmezett kisérletek, téves gondolatok

1. A GPS mint az idődilatáció bizonyítéka: NEM IGAZ, egyetlen GPS órát sem hoztak még vissza
2. Poincare: a Föld felizzana és elpárologna ha lenne éter: NEM IGAZ, éter létezik (= DVAG) s a Föld nem párolog el !
3. A hidrogén molekula nem sugároz láthatóan és ha nem látjuk akkor az nincs is, mondják a fizikusok, ezért kitalálták a wimpeket. Pedig attól, hogy nem látjuk, a molekuláris hidrogén még jelen van az Univerzumban. A sötét anyagegyszerűen H2 molekula !
4. A gravitáció a leggyengébben kölcsönható erő a természetben: NEM IGAZ, mert a legerősebb!! Csak azért látszik gyengének mert az anyagban nagyon gyengén nyelődik el, a gravitonok áthatolóképessége nagyon nagy
5. Fénysebesség maximális: ezt az einsteini gondolatot nem támasztja alá semmi
6. A müonok nem érhetnék el a földfelszínt mert a sztratoszférában keletkeznek: NEM IGAZ, a tengerszinten keletkeznek !!
6a. A müonok sokkal több kört tesznek a gyorsítóban mint azt várnánk. Igen, mert gyorsabban mennek mint c !
7. Heisenberg: ha nem tudunk egyszerre 2 féle információt begyűjteni egy részecskéről mert közben meglökjük, attól még a részecskének (egyidejűleg) megvannak ezek a tulajdonságai.
8. Hawking: a Hawking sugárzáshoz negatív anyagot (negatív energiát) tételez fel. Erről az jut eszembe amikor öten vannak a buszon és nyolcan leszállnak...

Logikai bukfencek

1. Szingularitás: nem létezik. Minél közelebb megyünk a vélt szingularitáshoz, annál jobban eltér a relelm előrejelzése a valóságtól. A szingularitás helyén ugyanis nem végtelen, hanem nulla a gravitációs hatóerő.
2. A fény minden megfigyelőhöz képest c sebességgel halad: ezt a szentenciát már minden fizikustanonc bemagolja, de logikailag képtelenség (leírni le lehet, csak nem igaz).
3. Ha a világegyetem kora csak 13 Gév, akkor a galaxisok az ősrobbanás helyéről 0 idő alatt jutottak el oda ahol a most látható fényüket kibocsátották. Ez a fény ugyanis 13 Gévig utazott amíg ideért hozzánk.
4. Ha a tér tágulna akkor tágulnia kellene az atomoknak, a galaxisoknak és a méterrúdnak is. Ezáltal a feltételezett tágulást észre sem tudnánk venni.

Nyomó gravitáció DVAG anyag Einstein

N.Tesla véleménye a relativitásról

 

 

Nikola Tesla (feltaláló)

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából

A lap korábbi változatát látod, amilyen GrinBot (vitalap | szerkesztései) 2005. január 9., 19:01-kor történt szerkesztése után volt. Ez a változat jelentősen eltérhet az aktuális változattól.

 

(eltér←Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)

 

Nikola Tesla

Nikola Tesla (1856július 10SmiljanHorvátország (akkorOsztrák-Magyar Monarchia) - 1943január 7New YorkUSA)szerb fizikus, feltaláló és villamosmérnök.

A relativitáselméletről

Nikola Tesla élesen kritizálta Einstein relativitáselméletét, „...[egy] nagyszerű matematikai öltözékbe bújtatott hulladék, amely elkápráztatja, meghökkenti és elvakítja az olvasót a benne rejlő logikai hibák felismerésében. Az elmélet egy koldushoz hasonlítható akit rózsaszínű ruhájában a tájékozatlan és buta emberek királlyá koronáztak..., kiagyalói ragyogó elmék, de inkább metafizikusok mint tudósok...”, (New York Times, July 11, 1935, p23, c.8), és

„azt gondolom a teret nem lehet görbíteni azon egyszerű oknál fogva, mely szerint a (matematikailag definiált) térnek nincsenek tulajdonságai. Tulajdonságokról csak akkor beszélhetünk ha ezt a térdefiníciót kitöltöttük anyaggal és ezzel az anyaggal foglalkozunk. Azt mondani, hogy nagy testek jelenléte hatására a tér meggörbül egyenérékű azzal az állítással, hogy valami hatással volt a semmire. Én elutasítom az ilyen nézeteket.”, (New York Hearald Tribune, September 11, 1932) és

„...a relativitáselmélet, ha már itt tartunk, sokkal idősebb mint a jelenlegi előterjesztése. 200 évvel ezelőtt fejlesztette ki az én kíváló honfitársam Boscovic, a nagy filozófus, akinek ...ezer kötetre rúgó kitűnő munkássága van a legkülönbözőbb témákban. Boscovic foglalkozott a relativitáselmélettel, beleértve az ún. téridő folytonosságot is...”, (1936 publikálatlan interjú melyet az L. Anderson szerkesztésében megjelent Nikola Tesla: Lecture Before the New York Academy of Sciences: The Streams of Lenard and Roentgen and Novel Apparatus for Their Production, 1897. április 6. reconstructed 1994)